sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

WSPÓŁPRACA Z WYDAWNICTWEM UNIWERSYTETU JEGIELLOŃSKIEGO

Polski Instytut Dialogu Motywującego współpracuje z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w jego misji rozpowszechniania polskich osiągnięć naukowych na całym świecie, a także udostępniania naukowcom i studentom w Polsce wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji.

Biorąc pod uwagę tematykę będącą obszarem zainteresowań Instytutu szczególnie polecamy publikacje Wydawnictwa dotyczące Dialogu Motywującego.

Dialog motywujący – jak pomóc ludziom w zmianie

Dialog motywujący – jak pomóc ludziom w zmianie

„Najważniejsze dzieło przystępnie prezentujące dialog motywujący (DM) – efektywną metodę wspomagania zmiany. Obecne wydanie przedstawia nowy model DM oparty na […]

Czytaj więcej
S. Naar-King, M. Suarez – Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi

S. Naar-King, M. Suarez – Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi

S. Naar-King, M. Suarez – Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi Wywiad motywujący ma tak silne podstawy teoretyczne i […]

Czytaj więcej
Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych

Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych

Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych to mądra i pragmatyczna książka zawierająca szczegółowe omówienie skutecznych strategii wzmacniających zaangażowanie klienta w terapię. […]

Czytaj więcej
G.J. Connors, C.C. DiClemente, M.M. Valesquez, D.M. Donovan – Etapy zmiany w terapii uzależnień

G.J. Connors, C.C. DiClemente, M.M. Valesquez, D.M. Donovan – Etapy zmiany w terapii uzależnień

Autorzy pokazują, jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany − aby skutecznie leczyć zaburzenia […]

Czytaj więcej
W.R. Miller, A.A. Forcehimes, A. Zweben – Terapia uzależnień

W.R. Miller, A.A. Forcehimes, A. Zweben – Terapia uzależnień

Uzależnienie to powszechny problem kliniczny – problem, w którego kontekście zaangażowanie personelu terapeutycznego może przesądzać o kwestiach życia i śmierci. […]

Czytaj więcej
D.B. Rosengren – Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym

D.B. Rosengren – Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym

Porywający, rzeczowy, przystępny – tak można określić ten podręcznik przedstawiający narzędzia do samodzielnego kształcenia, które znajdują zastosowanie w licznych kontekstach […]

Czytaj więcej

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi publikacjami Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

https://www.wuj.pl/page,kat,katid,47,strona,Psychiatria_psychoterapia.html