sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

O tytuł Praktyka Dialogu Motywującego może ubiegać się osoba, która:

  • Poddała weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.
  • Uzyskała pozytywną informację zwrotną, sformułowaną w oparciu o skalę MITI, o swoich umiejętnościach praktycznego stosowani DM.

Zapraszamy osoby, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarki – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), słowem wszystkichktórych efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie.