sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Lista PRAKTYKÓW DM oraz TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Lista PRAKTYKÓW DM oraz TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH

Na liście specjalistów DM PIDM znajdują się:

PRAKTYCY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO, a więc osoby, które – bez względu na swój profil zawodowy i wykształcenie – wykazały się umiejętnościami stosowania DM, poddając je weryfikacji na skali MITI.

TERAPEUCI MOTYWUJĄCY, a więc psychoterapeuci/terapeuci uzależnień, którzy w swojej pracy terapeutycznej prowadzonej zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami w oparciu o określony rodzaj terapii, wspierają się narzędziami charakterystycznymi dla metody DIALOG MOTYWUJĄCY.

Każdy SPECJALISTA DM posiadający tytuł PIDM – zarówno PRAKTYK jak i TERAPEUTA –
poddał swoje umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI.
Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która w ten sposób weryfikuje oba przyznawane tytuły.

W kolejności alfabetycznej prezentujemy specjalistów dialogu motywującego.
Można też sprawdzić obecność specjalisty na liście, wpisując nazwisko nad prawym górnym rogiem tabeli, po słowie – szukaj: –

LISTA PRAKTYKÓW DIALOGU MOTYWUJĄCEGO ORAZ TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH PIDM

Weronika Augustynowicz
Doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii.

„Jestem dumna ze swojego tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM. Tak, mam doktorat z  psychologii, tak mam możliwość pójścia na skróty jakie daje sławny już brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie zawodu psychoterapeuty i psychologa, czy inne braki/obejścia  – ale to nie jest rozwiązanie dla mnie.

Psycholog, nawet dr psychologii to nie psychoterapeuta. Nie czułabym się dobrze wobec moich rozmówców używając tytułu terapeuta motywujący. Tytuł Praktyka DM w PIDM ma dla mnie dużą wartość. W Polskim Instytucie Dialogu Motywującego  PRAKTYK jest … praktykiem, każdy z nas prezentował nagrania swoich rozmów prowadzonych w oparciu o DM.  Ponadto tytuł, jak wszyscy inni specjaliści PIDM, uzyskałam po poddaniu swoich umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI,  dzięki czemu wiem, że rzeczywiście posługuję się DM. Zresztą w zakresie kompetencji i umiejętności DM praktyk i terapeuta PIDM przechodzą dokładnie takie samo szkolenie i taką samą weryfikację umiejętności, tytuł terapeuta to dodatkowa informacja, że dana osoba ma kompetencje prowadzenia terapii w oparciu o inną szkołę psychoterapeutyczną, ponieważ DM nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Dlatego wybrałam PIDM!

Mam przekonanie, że każdy z nas ma swój wewnętrzny kodeks etyczny, a najlepiej o naszych wartościach świadczą czyny. Jeśli choć jeden ze studentów zainspiruje się moją postawą – warto było! Wszystkich rozmówców, a szczególnie pacjentów gabinetów psychoterapeutycznych/ terapeutycznych zachęcam – korzystajcie ze swojego prawa i dopytujcie specjalistów, których spotykacie na swojej drodze, o to jak i gdzie uzyskali swoje tytuły.”  

Ważne!

Dialog motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Z tego powodu w PIDM – tytuł TERAPEUTA MOTYWUJĄCY przyznawany jest wyłącznie osobom, które posiadają umiejętności i kompetencje do prowadzenia terapii w oparciu o określone podejście/szkołę terapeutyczną oraz zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.

PRAKTYK to określenie używane w języku polskim w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca w danej dziedzinie. Zbyt szybkie przyznawanie tego tytułu jest niekorzystne zarówno dla osób, które tytuł otrzymują jak i dla ich rozmówców. Może również zniekształcać obraz metody  DIALOG MOTYWUJĄCY w odbiorze społecznym, poprzez obniżenie jakości standardów jej stosowania. Z tych powodów tytuł PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO w PIDM przyznawany jest wyłącznie osobom, które zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.