sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Lista PRAKTYKÓW DM oraz TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Lista PRAKTYKÓW DM oraz TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH

Na liście specjalistów DM PIDM znajdują się:

PRAKTYCY DIALOGU MOTYWUJĄCEGO, a więc osoby, które – bez względu na swój profil zawodowy i wykształcenie – wykazały się umiejętnościami stosowania DM, poddając je weryfikacji na skali MITI.

TERAPEUCI MOTYWUJĄCY, a więc psychoterapeuci/terapeuci uzależnień, którzy w swojej pracy terapeutycznej prowadzonej zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami w oparciu o określony rodzaj terapii, wspierają się narzędziami charakterystycznymi dla metody DIALOG MOTYWUJĄCY.

Każdy SPECJALISTA DM posiadający tytuł PIDM – zarówno PRAKTYK jak i TERAPEUTA –
poddał swoje umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI.
Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która w ten sposób weryfikuje oba przyznawane tytuły.

W kolejności alfabetycznej (zaczynając od imienia) prezentujemy specjalistów dialogu motywującego z datą oceny MITI (rok i miesiąc).
Można też sprawdzić obecność specjalisty na liście, wpisując nazwisko nad prawym górnym rogiem tabeli, po słowie – szukaj: –

LISTA PRAKTYKÓW DIALOGU MOTYWUJĄCEGO ORAZ TERAPEUTÓW MOTYWUJĄCYCH PIDM

Weronika Augustynowicz
Doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii.

„Jestem dumna ze swojego tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM. Tak, mam doktorat z  psychologii, tak mam możliwość pójścia na skróty jakie daje sławny już brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie zawodu psychoterapeuty i psychologa, czy inne braki/obejścia  – ale to nie jest rozwiązanie dla mnie.

Psycholog, nawet dr psychologii to nie psychoterapeuta. Nie czułabym się dobrze wobec moich rozmówców używając tytułu terapeuta motywujący. Tytuł Praktyka DM w PIDM ma dla mnie dużą wartość. W Polskim Instytucie Dialogu Motywującego  PRAKTYK jest … praktykiem, każdy z nas prezentował nagrania swoich rozmów prowadzonych w oparciu o DM.  Ponadto tytuł, jak wszyscy inni specjaliści PIDM, uzyskałam po poddaniu swoich umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI,  dzięki czemu wiem, że rzeczywiście posługuję się DM. Zresztą w zakresie kompetencji i umiejętności DM praktyk i terapeuta PIDM przechodzą dokładnie takie samo szkolenie i taką samą weryfikację umiejętności, tytuł terapeuta to dodatkowa informacja, że dana osoba ma kompetencje prowadzenia terapii w oparciu o inną szkołę psychoterapeutyczną, ponieważ DM nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Dlatego wybrałam PIDM!

Mam przekonanie, że każdy z nas ma swój wewnętrzny kodeks etyczny, a najlepiej o naszych wartościach świadczą czyny. Jeśli choć jeden ze studentów zainspiruje się moją postawą – warto było! Wszystkich rozmówców, a szczególnie pacjentów gabinetów psychoterapeutycznych/ terapeutycznych zachęcam – korzystajcie ze swojego prawa i dopytujcie specjalistów, których spotykacie na swojej drodze, o to jak i gdzie uzyskali swoje tytuły.”  

Na liście przy nazwiskach specjalistów DM jest informacja dot. obszaru doświadczeń i zainteresowań zawodowych. Struktura DM, narzędzia procesy itd. – jest dla każdego obszaru dokładnie taka sama. Obszary zainteresowań zawodowych oznaczają, że na tych polach najczęściej dany specjalista ma najwięcej doświadczeń w zakresie stosowania DM.

W tabeli podany jest rok i miesiąc pierwszej i ostatniej oceny MITI. W DM zwracamy dużą uwagę na praktykowanie metody, co jest fundamentem do rozwijania biegłości posługiwania się DM. Nie ma formalnych wymogów poddawania się po raz kolejny ocenie MITI. Narzędzie jakim jest skala MITI pozwala nam jednak uzyskać ustrukturyzowaną informację zwrotną o tym czy posługujemy się DM czy … myślimy, że posługujemy się DM. Dla tych, dla których taka informacja jest ważna- stwarzamy możliwość ponownego poddania ocenie swoje umiejętności stosowania DM, w czasie, który będzie dla Was najodpowiedniejszy.

Ważne!

Dialog motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Z tego powodu w PIDM – tytuł TERAPEUTA MOTYWUJĄCY przyznawany jest wyłącznie osobom, które posiadają umiejętności i kompetencje do prowadzenia terapii w oparciu o określone podejście/szkołę terapeutyczną oraz zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.

PRAKTYK to określenie używane w języku polskim w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca w danej dziedzinie. Zbyt szybkie przyznawanie tego tytułu jest niekorzystne zarówno dla osób, które tytuł otrzymują jak i dla ich rozmówców. Może również zniekształcać obraz metody  DIALOG MOTYWUJĄCY w odbiorze społecznym, poprzez obniżenie jakości standardów jej stosowania. Z tych powodów tytuł PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO w PIDM przyznawany jest wyłącznie osobom, które zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.