sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Aktualne rekrutacje

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Aktualne rekrutacje

.

Zapraszamy na studia podyplomowe na kierunku DIALOG MOTYWUJĄCY .

Obecnie nabór jest już zamknięty.

Wszelkie kwestie organizacyjne (w tym dotyczące umów, płatności oraz kolejnego naboru)  – prosimy ustalać z  uczelnią.