sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Beneficjenci Programu

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Beneficjenci Programu

.

W ramach tegorocznej akcji „DAJ WIĘCEJ… (2020r. )” pomożemy pomagać ekipie Stowarzyszenia Pomoc „Arka Noego” ze Skarżyska Kamiennej. Gratulujemy i już nie możemy doczekać się szkolenia. Arka Noego zajmuje się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom. A więc niejako wracamy do źródeł, bowiem DIALOG MOTYWUJĄCY swoje pierwsze kroki stawiał właśnie w terapii uzależnień.

Zgodnie z zasadami akcji PIDM w całości sfinansuje szkolenie, a zespołowi ARKI Noego pozostanie aż/tylko wdrożyć DM do swojej codzienności. Kolejna piąta już edycja autorskiej akcji PIDM już niebawem! Zapraszamy!

 

Polski Instytut Dialogu Motywującego w ramach programu „Daj więcej” zrealizował już trzy edycje szkoleń NON PROFIT,  dzięki czemu dotarliśmy  z ideą i duchem Dialogu Motywującego m.in do:

Stowarzyszenie „TO CZŁOWIEK”
EDYCJA  A/16/2017   

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” w Opolu jest organizacją pozarządową, mającą statut organizacji pożytku publicznego. Od blisko 15 lat w obszarze działań związanych z pomocą osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Stowarzyszenie niesie pomoc także osobom wykluczonym społecznie. Prowadzone działania charakteryzują się kompleksowym i indywidualnym podejściem do każdego człowieka potrzebującego pomocy. Stowarzyszenie współpracuje z placówkami oświaty, domami dziecka, sądami i kuratelami, zakładami karnymi, kancelariami prawnymi, stacjonarnymi placówkami lecznictwa odwykowego w całym kraju oraz innymi instytucjami. Z oferowanej pomocy korzystają rocznie setki osób.

 

SOS Wioski Dziecięce
Edycja B/17/2018 
     

Podobny obraz

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children Villages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat. Dąży do tego, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci.  To Rodzice SOS dbają o wychowanie, zdrowie i edukację dzieci w  otoczeniu miłości, w poczuciu bezpieczeństwa,  szanując  tożsamość dziecka oraz jego więzy rodzinne. W Polsce funcjonują 4 Wioski SOS: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK)
Edycja C/18/2019
Punkty  powstały z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych. Działają od września 2010 roku. Ich celem jest: pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi oraz młodzieżą
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kadrę SPK stanowią specjaliści-praktycy z ośrodków i szkół specjalnych przy których powstały SPK.
Teren działania SPK: miasto stołeczne Warszawa. Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja. SPK mieszczą się w wybranych ośrodkach socjoterapii i zespołach szkół specjalnych. Każdy punkt specjalizuje się w określonej tematyce pomocy. Główne obszary działań: trudności dzieci i młodzieży w kontaktach społecznych, uzależnienia,  problemy szkolne i społeczne (również te wynikające z powodu ADHD, Zespołu Aspergera, dysfunkcji (dysleksja, dyskalkulia, itp.)
 .