sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Procesy w DM.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Procesy w DM.

.

Procesy w Dialogu Motywującym porządkują i wyznaczają kierunek pracy poprzez odpowiedź na pytania:

1. Czy i jak możemy pracować…?
2. Nad czym (nad jaką zmianą) pracować….?
3. Co wywołuje i wzmacnia zobowiązanie do…?
4. Co, jak, kiedy, gdzie…?

I

 1. Istotne jest w trakcie całej pracy z drugą osobą.
 2. To stworzenie atmosfery współpracy, w której gotowość pracy klienta będzie ulegać wzmocnieniu.
 3. Okazywanie szacunku i zaufania.
 4. Odwoływanie się do systemu wartości.
 5. Terapeuta/specjalista nie jako przeciwnik lecz partner.

 1. Ukierunkowywanie w DM to ciągły proces poszukiwania i podtrzymywania kierunku.
 2. To klient decyduje, czy i jak dążyć do zmiany; nie można mu tego prawa odebrać.
 3. Nie zawsze celem jest udzielenie porady , ale raczej wspieranie zmiany.

I

 1. Wywoływanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany.
 2. Wzmacnianie wiary we własną skuteczność.
 3. Dochodzenie do własnej koncepcji zmiany klienta.

I

Planowanie obejmuje zarówno rozwijanie zobowiązania do zmiany, jak i sformułowanie konkretnego planu działania.