sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Koderzy MITI

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Koderzy MITI

ZESPÓŁ KODERÓW MITI PIDM:

Koderzy PIDM zostali przeszkoleni przez Dominika Meinhart-Burzyńskiego, który był jednym z pierwszych koderów MITI w Polsce; był również członkiem zespołu przygotowującego tłumaczenie podręcznika skali MITI na język polski.


Szkolenie zostało zrealizowane pod czujnym okiem jednej z współautorek skali MITI –  DENISE ERNST
(Tu na zdjęciu podczas łączenia w trakcie szkolenia)

Denise udostępniła również materiały szkoleniowe do nauczania skali oraz podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie stosowania MITI.

Mieliśmy niepowtarzalną możliwość zdobywać wiedzę u źródła!

LISTA KODERÓW MITI, którzy ukończyli szkolenie
(patrząc na zdjęcie  od górnego rzędu od lewej):

Mirosława Leopold,
śp. DOMINIK MEINHART-BURZYŃSKI
Mariam Abdel Al,
Weronika Augustynowicz,
Katarzyna Kaszek-Idźkowska,
Anna Cichocka,
Monika Meinhart-Burzyńska,
Katarzyna Woźniak,
Gość/Mentor zespołu koderów PIDM –  Denise Ernst
Izabela Podlecka-Kandyba.

Szefem zespołu koderów MITI PIDM jest Aleksandra Wilkin -Day


Po szkoleniu, które miało bardzo praktyczny charakter – Uczestnicy wypracowywali kolejne godziny przygotowując oceny szkoleniowe na materiałach (nagraniach i transkryptach) dostępnych w PIDM.

Tu również, zgodnie ze  standardami PIDM, wiedza i praktyka stanowią o kompetencji naszych specjalistów.

Zespół koderów PIDM to osoby, które (ze względu na bardzo dużą ilość prac nadsyłanych do oceny w PIDM) stale praktykują stosowanie MITI.  Pracują w parach, które są ze sobą „zestrojone”/kompatybilne, nie ma tu przypadkowości i incydentalności, co jest bardzo istotne w procesie uzgadniania oceny MITI. W przypadkach niejednoznacznych mają możliwości szerokiej konsultacji w ramach zespołu.

Każdą pracę ocenia dwóch koderów.