sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycje 20, 21 i 22

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycje 20, 21 i 22

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu)  otrzymują Uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali Uczestnicy otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy Uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia studium.

Do oceny Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI

Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line (8 łączeń, dwa dni każde łączenie)

Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, ewentualnie słuchawki.

Termin szkolenia:

edycja nr 20 – zajęcia: wtorki i środy – pierwsze łączenie w dniu 12.09.2023r.
edycja nr 21 – zajęcia: czwartki i piątki – pierwsze łączenie w dniu 21.09.2023r.
edycja nr 22 – zajęcia: soboty i niedziele – pierwsze łączenie w dniu 16.09.2023r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie dat i godzin łączenia w zakładce „terminy łączeń edycja nr 20”,  „terminy łączeń edycja nr 21” oraz  „terminy łączeń edycja nr 22”. Zapraszamy!

Koszt STUDIUM DIALOGU MOTYWUJACEGO PIDM – 96 godzin dydaktycznych, w tym 36 godzin superwizji szkoleniowej – wynosi 4 500 zł.
Możliwość rozłożenia płatności na raty.
Maksymalna ilość rat: 8 (pierwsza rata – 650 zł, kolejnych 7 rat w wysokości 550 zł)

Jednorazowy koszt oceny MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 550 zł

 

Dodatkowe informacje/odpowiedzi na ewentualne pytania
Zapraszamy:
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733
sekretariat@pidm.pl

Terminy spotkań:

EDYCJA NR 20; zajęcia we WTORKI i ŚRODY

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 12-13 wrzesień 2023 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2 03-04 październik 2023 Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3 24-25 październik 2023 Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4 14-15 listopad 2023 Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 5 05-06 grudzień 2023 Weronika Augustynowicz
 SUPERWIZJE SZKOLENIOWE
Łączenie nr 6 09-10 stycznia 2024
Łączenie nr 7 30-31 stycznia 2024
Łączenie nr 8 13-14 luty 2024

 Harmonogram dnia szkoleniowego (wtorek i środa):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy spotkań:
Edycja 21;  zajęcia w CZWARTKI i PIĄTKI

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 21-22 września 2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 2 12-13 października 2023 Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 3 02-03 listopada 2023 Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 4 23-24 listopada 2023 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5  14-15 grudnia 2023 Aleksandra Wilkin-Day
 SUPERWIZJE SZKOLENIOWE
Łączenie nr 6 18-19 stycznia 2024r.
Łączenie nr 7 09-09 luty 2024r.
Łączenie nr 8 29 luty -1 marzec 2024r.

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Edycja 22; zajęcia w   SOBOTY  i NIEDZIELE

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 16-17 września 2023 Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 2 07-08 października 2023 Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3 28-29 października 2023 Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 4 18-19 listopad 2023 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5 09-10 grudzień 2023 Izabela Podlecka -Kandyba
 SUPERWIZJE SZKOLENIOWE
Łączenie nr 6 13-14 styczeń 2024
Łączenie nr 7 03-04 luty 2024
Łączenie nr 8 24-25 -luty 2024

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota i niedziela):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd 5 zjazd
Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

Po zajęciach pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje  jedno nagranie  – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrania zgodnie ze wzorem otrzymanym z PIDM.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem  jest nagranie przez uczestnika swojej rozmowy, w której w Duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Uwaga:

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

Struktura drugiego etapu:

Podczas łączeń superwizyjnych, prezentowane są nagrania rozmów Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.

 Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie jednego 20 minutowego nagrania w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

 Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.