sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycje 26 i 27

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycje 26 i 27

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu)  otrzymują Uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali Uczestnicy otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy Uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia studium.

Do oceny Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI

Ilość zajęć: 14 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line (7 łączeń, dwa dni każde łączenie)

Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, ewentualnie słuchawki.

Termin szkolenia:

edycja nr 26 – zajęcia w soboty i niedziele – pierwsze łączenie w dniu 21.09.2024r.
edycja nr 27 – zajęcia w czwartki i piątki – pierwsze łączenie w dniu 26.09.2024r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie dat i godzin łączenia w zakładce „terminy łączeń edycja nr 26” oraz „terminy łączeń edycja nr 27”

Zapraszamy!

Koszt STUDIUM DIALOGU MOTYWUJACEGO PIDM – 84 godziny dydaktyczne, w tym 24 godziny superwizji szkoleniowej – wynosi 4 700 zł.

Przy zapisie na STUDIUM DM poprosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 300 zł, które jest wliczone w kwotę 4 700 zł
Po opłaceniu wpisowego do zapłaty pozostaje 4 400 zł 


Możliwość rozłożenia płatności na raty.
Maksymalna ilość rat: – każda w wysokości 880 zł.
Szczegółowy harmonogram płatności ratalnej znajduje się w zakładce z terminami poszczególnych edycji.

Jednorazowy koszt oceny MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 550 zł

 

Dodatkowe informacje/odpowiedzi na ewentualne pytania
Zapraszamy:
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733
sekretariat@pidm.pl

Terminy spotkań:
Edycja 26;  zajęcia w CZWARTKI i PIĄTKI

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 26-27 września 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 2 17-18 października 2024r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 3 07-08 listopada 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 4 28-29 listopada 2024r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5  12-13 grudnia 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
 SUPERWIZJE SZKOLENIOWE – praca w podziale na grupy superwizyjne
Łączenie nr 6 16-17 stycznia 2025r. Weronika Augustynowicz
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7 30-31 stycznia 2025r.  Aleksandra Wilkin-Day
Kataryna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

KOSZTY UDZIAŁU W STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
Całkowity koszt Studium Dialogu Motywującego wynosu 4 700 zł.

Przy zapisywaniu się na Studium, po przesłaniu maila ze zgłoszeniem, w odpowiedzi na Państwa maila –
poprosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 300 zł.

Po dokonaniu wpłaty wpisowego do zapłaty pozostaje 4 400 zł.
Kwota może być rozłożona na pięć równych rat po 880 zł każda rata.

Terminy płatności ratalnej:
pierwsza wpłata: 20 września 2024r.
druga wpłata: 16 października 2024r.
trzecia wpłata: 15 listopada 2024r.
czwarta wpłata: 10 grudnia 2024r.
piąta wpłata: 10 stycznia 2025r.

Każdorazowo otrzymujecie Państwo fakturę z terminem płatności jw.
Prosimy nie dokonywać wpłat dotyczących rat – bez faktury od nas.

Edycja 27; zajęcia w   SOBOTY  i NIEDZIELE

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 21-22 września 2024r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 2 12-13 października 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3 26-27 października 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 4 16-17 listopada 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 5 07-08 grudzień 2024r. Weronika Augustynowicz
 SUPERWIZJE SZKOLENIOWE – praca w podziale na grupy szkoleniowe
Łączenie nr 6 11-12 stycznia 2025r. Aleksandra Wilkin-Day
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7 25-26 stycznia 2025r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Weronika Augustynowicz

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota i niedziela):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

KOSZTY UDZIAŁU W STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
Całkowity koszt Studium Dialogu Motywującego wynosu 4 700 zł.

Przy zapisywaniu się na Studium, po przesłaniu maila ze zgłoszeniem, w odpowiedzi na Państwa maila –
poprosimy o wpłatę wpisowego w wysokości 300 zł.

Po dokonaniu wpłaty wpisowego do zapłaty pozostaje 4 400 zł.
Kwota może być rozłożona na pięć równych rat po 880 zł każda rata.

Terminy płatności ratalnych:
pierwsza wpłata: 16 września 2024r.
druga wpłata: 16 października 2024r.
trzecia wpłata: 15 listopada 2024r.
czwarta wpłata: 10 grudnia 2024r.
piąta wpłata: 10 stycznia 2025r.

Każdorazowo otrzymujecie Państwo fakturę z terminem płatności jw.
Prosimy nie dokonywać wpłat dotyczących rat bez faktury od nas.

Struktura etapu pierwszego:

1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd 5 zjazd
Wprowadzenie
Duch DM
Angażowanie Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

Wzmacnianie zobowiązania
do zmiany.
Planowanie w DM

 

Po zajęciach pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje  jedno nagranie  – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrania zgodnie ze wzorem otrzymanym z PIDM.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem  jest nagranie przez Uczestnika swojej rozmowy, w której w Duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej.
To Uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji szkoleniowej.

Uwaga:

Nie ma złych nagrań.

Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

Struktura drugiego etapu:

Podczas łączeń superwizyjnych, prezentowane są nagrania rozmów Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.

 Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie jednego 20 minutowego nagrania w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

 Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.