sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycje 14, 15 i 16

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycje 14, 15 i 16

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu)  otrzymują uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali uczestnicy otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Do oceny uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI

Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line (8 łączeń, dwa dni każde łączenie)

Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, ewentualnie słuchawki.

Termin szkolenia:

edycja nr 14 – zajęcia: wtorek i środa – pierwsze łączenie w dniu 20.09.2022r.
edycja nr 15 – zajęcia: piątek i sobota – pierwsze łączenie w dniu 16.09.2022r.
edycja nr 16 – zajęcia: sobota i niedziela – pierwsze łączenie w dniu 10.09.2022r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie dat i godzin łączenia w zakładce „terminy łączeń edycja nr 14”,  „terminy łączeń edycja nr 15” oraz  „terminy łączeń edycja nr 16”. Zapraszamy!

Terminy spotkań:

EDYCJA NR 14 – ZAJĘCIA WTOREK I ŚRODA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
20-21.09.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
18-19.10. 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
08-09.11. 2022r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
06-07.12. 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
 03 -04.01.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
 Praca w podziale na dwie grupy superwizyjne.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
31 stycznia – 1 luty 2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
21-22.02.2023r. Weronika Augustynowicz
Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
07-08.03.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

 Harmonogram dnia szkoleniowego (wtorek i środa):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy spotkań:

Edycja 15 zajęcia: PIĄTEK – SOBOTA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
16-17.09.2022 Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
07-08.10.2022 Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
28-29.10.2022 Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
25-26.11.2022 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
16-17.12.2022 Aleksandra Wilkin-Day
 Praca w podziale na dwie grupy supewizyjne.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
13-14.01.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
03-04.02.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
17-18.02.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego (piątek):

godz. 15.00 – 16.30 – pierwszy moduł
godz. 16.30-16.45 – przerwa

godz. 16.45 – 18.15 drugi moduł
godz.18.15 – 18.30 -przerwa

godz. 18.30 – 20.00 trzeci moduł
godz. 20.00- koniec zajęć

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Edycja 16  SOBOTA-NIEDZIELA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
10-11.09.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
01-02.10.2022r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
22.23.10.2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
19-20.11.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
03-04.12.2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
07-08.01.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
28-29.01.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
11-12 .02.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota i niedziela):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

 

1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd 5 zjazd
Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

Po zajęciach pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje dwa nagrania: jedno nagranie 10 minutowe, drugie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrań zgodnie ze wzorem.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swoich rozmów, w których w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowy nie muszą być nagraniami prowadzonymi w warunkach klinicznych. Mogą to być rozmowy ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomenduje się, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej. Oba fragmenty rozmowy mogą być prowadzone z tym samym rozmówcą, jednak nie mogą pochodzić z tej samej jednej rozmowy. Rekomenduje się nie mniej niż 5-dniową przerwę w nagrywaniu kolejnych rozmów.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

 Struktura drugiego etapu:

W trakcie łączeń  w grupach superwizyjnych, w których bierze udział nie więcej niż 9 osób, prezentowane są nagrania rozmów Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.

 Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie dwóch nagrań 20 minutowych w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

 Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.

CENA:

Całość szkolenia tzn.  8 dwudniowych łączeń – kosztuje  – 3 200 zł netto.
Najczęściej, na życzenie Uczestnika, rozkładamy płatność na 8 rat.
Wówczas każda rata  wynosi 400 zł netto, płatna przed terminem danego łączenia.

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ – jeśli szkolenie jest opłacane z tzw. środków prywatnych
wówczas należy do podanej powyżej ceny doliczyć 23 % VAT.
Oznacza to, że każda z 8 rat będzie wówczas wynosić 492 zł. 

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI BEZ FAKTURY OD NAS.