sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycje 14, 15 i 16

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycje 14, 15 i 16

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu)  otrzymują Uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali Uczestnicy otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy Uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia studium.

Do oceny Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI

Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line (8 łączeń, dwa dni każde łączenie)

Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, ewentualnie słuchawki.

Termin szkolenia:

edycja nr 14 – zajęcia: wtorek i środa – pierwsze łączenie w dniu 20.09.2022r.
edycja nr 15 – zajęcia: piątek i sobota – pierwsze łączenie w dniu 16.09.2022r.
edycja nr 16 – zajęcia: sobota i niedziela – pierwsze łączenie w dniu 10.09.2022r.

 

Szczegółowe informacje odnośnie dat i godzin łączenia w zakładce „terminy łączeń edycja nr 14”,  „terminy łączeń edycja nr 15” oraz  „terminy łączeń edycja nr 16”. Zapraszamy!

Terminy spotkań:

EDYCJA NR 14 – ZAJĘCIA WTOREK I ŚRODA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
20-21.09.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
18-19.10. 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
08-09.11. 2022r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
06-07.12. 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
 03 -04.01.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
 Drugi etap Studium DM –  superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
31 stycznia – 1 luty 2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
21-22.02.2023r. Weronika Augustynowicz
Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
07-08.03.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

 Harmonogram dnia szkoleniowego (wtorek i środa):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy spotkań:

Edycja 15 zajęcia: PIĄTEK – SOBOTA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
16-17.09.2022 Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
07-08.10.2022 Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
28-29.10.2022 Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
25-26.11.2022 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
16-17.12.2022 Aleksandra Wilkin-Day
 Drugi etap Studium DM – superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
13-14.01.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
03-04.02.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
17-18.02.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego (piątek):

godz. 15.00 – 16.30 – pierwszy moduł
godz. 16.30-16.45 – przerwa

godz. 16.45 – 18.15 drugi moduł
godz.18.15 – 18.30 -przerwa

godz. 18.30 – 20.00 trzeci moduł
godz. 20.00- koniec zajęć

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Edycja 16  SOBOTA-NIEDZIELA

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
10-11.09.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
01-02.10.2022r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
22.23.10.2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
19-20.11.2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
03-04.12.2022r. Aleksandra Wilkin-Day
 Drugi etap szkolenia – superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
07-08.01.2023r. Weronika Augustynowicz

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
28-29.01.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
11-12 .02.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego (sobota i niedziela):

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

 

1 zjazd 2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd 5 zjazd
Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

Po zajęciach pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje przynajmniej jedno nagranie  – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrania zgodnie ze wzorem otrzymanym z PIDM.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swojej rozmowy, w której w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Uwaga:

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

Struktura drugiego etapu:

Podczas łączeń superwizyjnych, prezentowane są nagrania rozmów Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.

 Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie jednego 20 minutowego nagrania w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

 Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.