sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Najczęstsze pytania

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Najczęstsze pytania

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Aby je przeczytać wystarczy kliknąć w pytanie lub niebieski symbol na jego końcu.

Czym różni się praktyk dialogu motywującego od terapeuty motywującego PIDM?

Zarówno praktyk DM jak i terapeuta motywujący przechodzą w PIDM dokładnie ten sam proces szkoleniowy i certyfikacyjny.  Każdy z nich posiada dokładnie takie same kompetencje i umiejętności w obszarze dialogu motywującego. Jedyna różnica polega na tym, że terapeuta motywujący posiada (zdobyte wcześniej) uprawnienia do prowadzenia terapii, z tytułu określonej szkoły psychoterapeutycznej.

Dlaczego uzyskanie tytułu praktyka DM w PIDM nie może odbywać się krócej/szybciej?

Praktyk jak sama nazwa wskazuje powinien być osobą, która biegle stosuje w praktyce określone umiejętności. PRAKTYK to określenie używane w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca  w danej dziedzinie.

Trudno na poważnie mówić o tym, że ktoś jest praktykiem czegokolwiek po kilku lub kikunastogodzinnym szkoleniu.

Szkolenia prowadzone przez PIDM charakteryzują się zdecydowana przewagą warsztatów nad zajęciami teoretycznymi. Uczestnicy szkoleń certyfikujących biorą udział w superwizjach ćwiczeniowych, podczas których prezentują swoje umiejętności stosowania DM. Wychodzimy z założenia, że nie można być praktykiem, który nie ma za sobą praktyki. Szkolimy osoby, które umieją posługiwać się DM, a to tego trzeba czasu. Z naszych doświadczeń wynika, ze ok. 100 godzinne szkolenia są optymalnym, wystarczającym rozwiązaniem i dają najlepsze rezultaty, pozwalające na pozytywną weryfikację umiejętności uczestników na skali MITI.

Czy po studiach podyplomowych na kierunku DIALOG MOTYWUJĄCY, które PIDM realizuje we współpracy z uczelniami wyższymi, mogę uzyskać tytuł praktyka lub terapeuty motywującego?

Tak. W większości tytuł ten uzyskują studenci wraz z ukończeniem studiów.

Jeśli student ma uprawnienia do prowadzenia terapii uzyskuje tytuł terapeuty motywującego; studenci, którzy wykonują inne zawody otrzymują tytuł praktyka dialogu motywującego.

Ważne! Ukończenie studiów nie oznacza automatycznie przyznania tytułu.

Student studiów podyplomowych, jak każda inna osoba w procesie certyfikacji PIDM, aby uzyskać tytuł przedstawia nagranie ilustrujące rozmowę przeprowadzoną zgodnie z DM i poddaje weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.

Przedstawienie nagrania i ocena MITI jest w programie studiów, studenci w trakcie studiów składają prace i najczęściej taki tytuł jest przyznawany. Jeśli jednak ocena MITI będzie niewystarczająca do przyznania tytułu PIDM – student może ubiegać się o tytuł w kolejnej próbie, w innym terminie jednak nie ma to wpływu na ukończenie studiów. Studia są ukończone i dyplom ukończenia studiów podyplomowych jest przyznawany studentowi, który zdobędzie zaliczenia zgodnie z programem studiów.

Czy mogę gdzie indziej uczyć się DM, a w PIDM uzyskać tytuł?

Tak. W procesie certyfikacji PIDM nie koncentrujemy się na tym gdzie kandydat uczył się DM, koncentrujemy się na tym czy się NAUCZYŁ, czy potrafi stosować DM.

Naszym celem jest popularyzacja metody DM oraz dbałość o najwyższą jakość jej stosowania. Jeśli osoba ubiegająca się o tytuł wykaże się umiejętnościami stosowania DM oczywiście może go uzyskać  w tym celu należy:

  • Zgłosić na adres szkolenia@pidm.pl chęć ubiegania się o tytuł PIDM podając swoje dane kontaktowe.
  • Kolejny krok (realizowany przy pomocy PIDM) polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności stosowania DM w trakcie 45 minutowej rozmowy z pacjentem standaryzowanym PIDM. Rozmowa jest prowadzona i nagrywana on-line przez wybrany komunikator. Rozmowie przysłuchuje się koder MITI. Na tej podstawie następuje kwalifikacja do procesu certyfikacji. Pozytywna opinia kodera umożliwia złożenie pracy certyfikacyjnej.
  • Praca certyfikacyjna – jak w przypadku każdego szkolenia realizowanego przez PIDM – to nagrany fragment rozmowy wraz z transkryptem, który zostanie odsłuchany i zakodowany przez koderów MITI. W oparciu o uzyskane informacje zwrotne podejmowana jest decyzja co do przyznania tytułu.

Prosimy o dużą rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze tej ścieżki ubiegania się o tytuł w PIDM. Możliwość ta bardzo dobrze sprawdza się przy osobach, które rzeczywiście praktykują DM i chcą np. zweryfikować swoje umiejętności stosowania DM lub potwierdzić swoje kompetencje w obszarze DM certyfikatem i tytułem PIDM.

Z naszych doświadczeń wynika jednak, że osoby rozpoczynające swoją przygodę z DM, które  uczestniczyły w szkoleniach realizowanych poza PIDM  – mają trudność, aby posługiwać się DM na poziomie pozwalającym na pozytywne przejście procedury.

Ze względu na koszty związane z obsługą procedury kwalifikującej ( 970zł. ) dbając o Państwa komfort (również finansowy)  i transparentność prowadzonych przez nas działań –  prosimy o przemyślaną decyzję.

Czy muszę nagrywać swoją rozmowę DM?

Jeśli chcesz uzyskać tytuł w PIDM – zdecydowanie TAK.

Przesłuchanie nagrania przez koderów daje kandydatowi możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym co już robi dobrze, a co może zrobić jeszcze lepiej w obszarze stosowania DM. To sprawdzona droga do weryfikacji i rozwoju umiejętności.