sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

STUDIUM DM – DIETETYKA

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > STUDIUM DM – DIETETYKA

STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

ZASTOSOWANIE METODY W DIETETYCE

Rozmowa w Duchu Dialogu Motywującego polega na tym, aby w jej trakcie wydobyć wewnętrzną motywację rozmówcy i właśnie na niej zbudować jego pracę, chęć do wprowadzenia zmiany. Skuteczność Dialogu Motywującego potwierdzona jest badaniami naukowymi.

Po szkoleniu uczestnicy będę wiedzieć/potrafić m.in: 

jak rozpoznać u siebie skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania rozmówców?

jaki rodzaj rozmowy podjąć, aby wzmocnić zmianę rozmówcy?

kiedy nie mam wpływu na motywację rozmówcy, a kiedy go mam?

jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany?

jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować?

Grupa szkoleniowa: max 24 osoby.

Struktura szkolenia: 8 dwudniowych łączeń na platformie Zoom, 96 godzin dydaktycznych w tym 36 godzin superwizji. 

Każdy dzień szkoleniowy zaczyna się o godz. 9.00 a kończy o godz. 14.00.

Praca na platformie Zoom w systemie 3×90 minutowe bloki tematyczne z dwoma 15 minutowymi przerwami.

Koszt: 4 500 zł

Możliwość rozbicia płatności na maksymalnie 8 rat. Pierwsza rata 650 zł , kolejnych siedem rat w wysokości 550 zł co sumuje się do kwoty 4500zł.

Dla wszystkich: zaświadczenie o ukończeniu 96 godzinnego Studium Dialogu Motywującego PIDM.

Dla chętnych: możliwość certyfikacji w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego i uzyskanie tytułu
PRAKTYK DIALOG MOTYWUJĄCEGO lub TERAPEUTA MOTYWUJĄCY

Pierwsze łączenie: 23 marca 2023r.

Data
łączenia on-line
Temat i prowadząca
23-24 marca
(czwartek-piątek)
Wprowadzenie/Duch DM
Nina Wojtyra
15-16 kwietnia
(sobota i niedziela)
Angażowanie/Narzędzia DM
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
13-14 maja
(sobota-niedziela)
Kierunkowanie w DM
Weronika Augustynowicz
01-02 czerwca
(czwartek-piątek)
Wywoływanie
Nina Wojtyra
17-18 czerwca
(sobota-niedziela)
Wzmocnienie zobowiązania do zmiany.
Aleksandra Wilkin-Day
SUPERWIZJE SZKOLENIOWE
13-14 lipca
(czwartek-piątek)
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
20-21 lipca
(czwartek-piątek)
Izabela Podlecka-Kandyba
27-28 lipca
(czwartek-piątek)
Weronika Augustynowicz

CERTYFIKACJA w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego (PIDM)

Tytuł terapeuty otrzymują Uczestnicy Studium, którzy są już terapeutami/psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali uczestnicy – otrzymują tytuł PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI.

W procesie certyfikacji Uczestnik Studium przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z zastosowaniem narzędzi Dialogu Motywującego.

Nagranie przygotowane według wymogów certyfikacji  Uczestnik prezentuje również podczas studium na superwizji szkoleniowej. Dzięki temu, oprócz ćwiczenia umiejętność DM w praktyce, Uczestnik  jeszcze przed przystąpieniem do procesu certyfikacji ma możliwość poznania i doświadczenia tej procedury.

Pracujemy zgodnie z zasadą, że nie ma złych nagrań, ponieważ każde jest dobrym materiałem do uczenia się DM oraz do zaobserwowania co osoba prowadząca rozmowę robi dobrze, a nad czym warto jeszcze popracować.

Grupa szkoleniowa: max 24 osoby.

Struktura szkolenia: 8 dwudniowych łączeń na platformie Zoom, 96 godzin dydaktycznych w tym 36 godzin superwizji.

Każdy dzień szkoleniowy zaczyna się o godz. 9.00 a kończy o godz. 14.00.

Praca na platformie Zoom w systemie 3×90 minutowe bloki tematyczne z dwoma 15 minutowymi przerwami.

Koszt: 4 500 zł

Możliwość rozbicia płatności na maksymalnie 8 rat. Pierwsza rata 650 zł , kolejnych siedem rat w wysokości 550 zł co sumuje się do kwoty 4500zł.

Dla wszystkich: zaświadczenie o ukończeniu 96 godzinnego Studium Dialogu Motywującego PIDM.

Dla chętnych: możliwość certyfikacji w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego i uzyskanie tytułu
PRAKTYK DIALOG MOTYWUJĄCEGO lub TERAPEUTA MOTYWUJĄCY.

Pierwsze łączenie: 23 marca 2023r.

Zapraszamy do zapisywania się na STUDIUM wysyłając maila na adres szkolenia@pidm.pl

temacie maila prosimy wpisać: STUDIUM DM – DIETETYKA

W treści e-maila prosimy zawrzeć informacje zgodnie z poniższymi punktami:

  1. imię i nazwisko:
  2. nr tel. kontaktowego:
  3. dane do faktury:
  4. zdanie następującej treści: oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami  RODO zamieszczonymi na stronie www.pidm.pl
    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizowania postępowania rekrutacyjnego na szkolenia PIDM.
  5. prosimy o również o informacje o formie płatności (raty czy całość)