sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Superwizje certyfikujące

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Superwizje certyfikujące

Nabór zakończony.

Zasady certyfikacji dla osób, które ukończyły szkolenia w zakresie metody

DIALOG MOTYWUJĄCY
realizowane  w różnych miejscach i instytucjach, również poza P
olskim Instytutem Dialogu Motywującego.

Szanowni Państwo,

To szkolenie jest odpowiedzią na Państwa zapotrzebowanie i pytania o możliwość uzyskania tytuł Praktyka Dialogu Motywujacego lub Terapeuty Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego od osób, które mają za sobą szkolenia z DIALOGU MOTYWUJĄCEGO  zrealizowane w różnych miejscach i instytucjach,  również poza Polskim Instytutem Dialogu Motywującego.

Te osoby, z oczywistych przyczyn, nie są zainteresowane powtarzaniem całości szkolenia, a tylko certyfikacją.

W PIDM uważamy, że mniej ważne jest gdzie się uczysz DM – ważne czy umiesz!

W DM mamy możliwości sprawdzenia naszych umiejętności stosowania DM m.in.  poprzez zaprezentowanie 20 minutowego nagrania (tylko głos) prowadzonej przez nas rozmowy w duchu DM  z użyciem narzędzi DM, dzięki czemu  uzyskujemy informację zwrotną od koderów skali MITI.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zweryfikowania swoich umiejętności w zakresie stosowania
DIALOGU MOTYWUJĄCEGO,
a w konsekwencji do uzyskania tytułu PRAKTYK DM lub TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM.

Grupa szkoleniowa: 6 osób

Struktura szkolenia: jedno spotkanie startowe oraz dwanaście 90- minutowych spotkań superwizyjnych.

Spotkanie startowe 27 września 2021r. – godz. 19.00- 20.30,

na którym omówimy zasady tygodnia superwizji szkoleniowych i tygodnia superwizji certyfikacyjnych oraz przypomnimy zasady i system oceny MITI. Przekażemy istotne informacje w zakresie przygotowania nagrań. Ustalimy harmonogram prezentacji nagrań. Po spotkaniu startowym Uczestnicy mają czas (4 tygodnie)  do pierwszych zajęć 25 października 2021r, aby przygotować 20 minutowe nagranie rozmowy, w której zaprezentują swoje umiejętności stosowania DM. Zajęcia odbywają się on-line, na platformie Zoom.

Etap pierwszy – to tydzień superwizji szkoleniowych
realizowany w dniach: 25 – 30.10.2021.

Każdego dnia jeden Uczestnik prezentuje swoje nagranie, a trenerzy oraz pozostali uczestnicy udzielają informacji zwrotnych tak, aby wiedział co już robi bardzo dobrze w zakresie stosowania DM, a co może zrobić jeszcze lepiej, szczególne przygotowując kolejne nagranie do prezentacji podczas tygodnia certyfikacyjnego.

Każdego dnia łączymy się w grupie 6 osobowej w godz.: 19.00-20.30
Terminy łączeń:25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 29.10.2021; 30.10.2021.

Obecność wymagana dla wszystkich uczestników grupy szkoleniowej.

 

Etap drugi – to tydzień superwizji certyfikacyjnych
realizowanych w dniach 22.11.21 – 27.11.2021.

W tygodniu superwizji certyfikacyjnych również każdy z Uczestników prezentuje jedno (inne niż poprzednio) 20 minutowe nagranie. Po prezentacji Uczestnik wspólnie z trenerem decyduje, czy nagranie zostanie poddane ocenie MITI czy uczestnik przygotuje jeszcze jedno (trzecie) nagranie do oceny.

Terminy łączeń: 22.11.2021; 23.11.2021; 24.11.2021; 25.11.2021; 26.11.2021; 27.11.2021;

Każdego dnia łączymy się w grupie 6 osobowej w godz.: 19.00-20.30

Obecność wymagana dla wszystkich uczestników grupy szkoleniowej.

Po tygodniu superwizji certyfikacyjnych Uczestnicy składają komplet dokumentów w tym przede wszystkim nagranie z transkyptem. Po uzyskaniu wystarczających not na skali MITI decyzją zespołu trenerów i koderów MITI PIDM zostaje przyznany tytuł odpowiednio PRAKTYKA lub TERAPEUTY PIDM.

 

Koszt szkolenia =  230 zł netto/(282 zł brutto) za jedno łączenie/jedną superwizję 

Całość kursu: 2 760 netto  (3 384 zł brutto)

Płatność w dwóch ratach:
pierwsza rata w wysokości – 1 380 zł netto płatna do dnia 22.10.2021r. (1692 zł brutto)
druga rata w wysokości – 1 380 zł netto płatna do dnia  19.11.2021r. (1692 zł brutto)

W opłacie za szkolenie zawarte jest pokrycie kosztów pracy koderów MITI oraz koszty wystawienia
i przesyłki certyfikatów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@pidm.pl
w temacie wpisując „certyfikacja jesień 2021”

W treści maila prosimy podać: imię i nazwisko oraz  numer telefonu.