sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Efekty kształcenia

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Efekty kształcenia

 

..

Absolwent Studiów Podyplomowych na kierunku DIALOG MOTYWUJĄCY:

a) otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

b) otrzymuje tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

c) uzyskuje możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery zawodowej trenera Dialogu Motywującego, w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na świecie, m. in poprzez:

  • tytułu Praktyka Dialogu Motywującego PIDM,
  • praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwój kompetencji w obszarze DM na podstawie informacji zwrotnej redagowanej według klucza MICA i/lub MITI – narzędzi dedykowanych badaniu umiejętności w obszarze DM.

d) ma możliwość ubiegania się o członkostwo w Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT) – stowarzyszenia będącego światowym autorytetem w DM, kreującym standardy dla praktyków, trenerów oraz organizacji promujących Dialog Motywujących na całym świecie.