sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Terapeuta motywujący

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Terapeuta motywujący

O tytuł TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO  może ubiegać się osoba, która:

 • Poddała weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.
 • Uzyskała pozytywną informację zwrotną, sformułowaną w oparciu o skalę MITI, o swoich umiejętnościach praktycznego stosowani DM.

oraz:

 • posiada możliwość posługiwania się tytułem terapeuty bądź psychoterapeuty, jednej ze szkół/podejść psychoterapeutycznych,
  lub
 • będąc w trakcie procesu certyfikacji, posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii,
  lub
 • jest certyfikowanym specjalistą terapii/psychoterapii uzależnień,
  lub
 • jest specjalistą terapii/psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji,
  lub
 • jest certyfikowanym, czynnym zawodowo instruktorem terapii uzależnień.

 

Jeżeli osoba, która ukończyła szkolenie PIDM z tytułem PRAKTYKA DM, w toku rozwoju ścieżki zawodowej uzyska uprawnienia terapeuty- tytuł na TERAPEUTA MOTYWUJACY zostanie zaktualizowany, po przedstawieniu stosownych dokumentów.