sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkolenie DM – jakie i jak?

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkolenie DM – jakie i jak?

.

Cechą szczególną, wyróżniającą Instytut jest fakt, że każde szkolenie dostosowujemy do konkretnej grupy szkoleniowej, uwzględniając jej specyfikę zawodową. Realizujemy szkolenia na każdym poziomie zaawansowania.

 

Mamy najwyższe kompetencje (wiedzę teoretyczną popartą wieloletnią praktyką) dzięki którym, jako jedni z nielicznych w Polsce, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość merytoryczną szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego.

 

Dialog Motywujący w teorii i praktyce

Proponujemy rozwijanie umiejętności w Dialogu Motywującym wszystkim, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe i oferować większą skuteczność podejmowanych działań. Ta nowoczesna metoda cieszy się rosnącym zainteresowaniem specjalistów z różnych dziedzin, zapewniając im skuteczne narzędzie do pracy z klientami, uczniami czy pacjentami.

Polski Instytut Dialogu Motywującego organizuje szkolenia oraz realizuje autorskie programy, dzięki którym można poznać Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Wśród prowadzonych przez nas szkoleń znajdują się zarówno te adresowane dla osób, które chcą uzyskać tytuł PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO lub TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jak i takie, które pozwalają na rozwijanie wybranych umiejętności/narzędzi  Dialogu Motywującego.

W zależności od rodzaju szkolenia, podczas zajęć i warsztatów uczymy założeń oraz koncepcji leżących u podstaw DM, charakterystycznych dla niego narzędzi i umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego. Koncentrujemy się również na rozwoju osobistym oraz zawodowym trenerów, kompetencjach superwizyjnych czy też związanych z budowaniem szkoleń. Dzięki znajomości Dialogu Motywującego w teorii i praktyce będą Państwo potrafili wybrać skuteczną interwencję, zastosować efektywne metody motywowania, właściwie reagować na sygnały oporu bądź niechęci, by w końcu zbudować i wzmocnić u rozmówców motywację do zmiany zachowania. Wybierając szkolenia w PIDM, mają Państwo także gwarancję pracy z wykwalifikowaną kadrą. Zapraszamy do kontaktu!

 .
PRZYKŁADOWE GRUPY ZAWODOWE, KTÓRYM DIALOG MOTYWUJĄCY UŁATWIA PRACĘ ORAZ ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:
.
 • terapeuci uzależnień,
 • psychoterapeuci,
 • pracownicy socjalni,
 • pielęgniarki,
 • lekarze,
 • kuratorzy sądowi,
 • nauczyciele, pedagodzy,
 • służby więziennictwa,
 • policjanci…

.

Rozwiązania proponowane przez Dialog Motywujący cieszą się ciągle rosnącym zainteresowaniem na świecie, przede wszystkim ze względu na ich skuteczność i bardzo praktyczny wymiar.

DIALOG MOTYWUJĄCY TO:

 1. Konkretne narzędzia do pracy w ograniczonym czasie i kontekście spotkania, przy zachowaniu autentycznej wymiany z rozmówcą,
 2. Zmniejszenie poczucia bezradności i złości w kontakcie z rozmówcą agresywnym i oporującym.
 3. Struktura pracy umożliwiająca przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zawodach pomocowych.

Każdy z  w/w argumentów można rozpisać na dziesiątki szczegółowych, ale o tym najlepiej przekonacie się Państwo sami.

Mamy nadzieję, że po naszych szkoleniach staniecie się Państwo ambasadorami Dialogu Motywującego w Polsce.

.

Zespół Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego specjalizuje się w szkoleniach dedykowanych określonym grupom zawodowym.

Wypracowaliśmy autorską formułę warsztatów szkoleniowych realizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najczęściej spotykamy się po prostu w siedzibie lub miejscu pracy Zamawiającego.

Dzięki temu rozwiązaniu przeszkolona zostaje relatywnie duża liczba Pracowników, bez konieczności wyjazdu i ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów delegacji czy noclegów.

Szczegółowa oferta jest zindywidualizowana, „szyta na miarę” potrzeb Zamawiającego – dlatego zapraszamy do kontaktu tel. sekretariat 535 524 733

.

Z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego możecie Państwo indywidualnie poznawać metodę i cieszyć się dialogiem motywującym
uczestnicząc w:

1) STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO – szkolenie certyfikujące dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z DIALOGIEM MOTYWUJĄCYM (DM),
2) UZUPEŁNIAJĄCYM STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO  – szkolenie certyfikujące dla osób, które na swojej drodze zawodowej szkoliły się już z obszaru DM i nie mają potrzeby zaczynać nauki od początku.
3) rocznych studiach podyplomowych, realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce,
4) podczas rozwojowych superwizji szkoleniowych.

Zapisy na nasze szkolenia trwają cały rok.
Zapraszamy  do kontaktu: szkolenia@pidm.pl

 

.

.

Dział Organizacji Szkoleń
Monika Meinhart- Burzyńska
tel. 535 524 733
e –mail: szkolenia@pidm.pl

TO SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH,

DLA KTÓRYCH W CENTRUM ZAINTERESOWANIA ZAWODOWEGO JEST DRUGI CZŁOWIEK!