sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Elementy składowe DM.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Elementy składowe DM.

.

S

 1. Wyrażanie empatii.
 2. Wspieranie poczucia własnej sprawczości.
 3. Rozwijanie rozbieżności.
 4. Podążanie za oporem.

S.

– (Open questions) Pytania Otwarte

– (Affirmation) Dowartościowanie

– (Reflective listening) Odzwierciedlanie

– (Summarizing) Podsumowania

S.

Wywoływanie Języka Zmiany to interwencja charakterystyczna dla DM. Wszystko, co rozmówca wypowiada i jest argumentem za zmianą nazywamy Językiem Zmiany. Wydobywanie Języka Zmiany:

 1. Zadawanie pytań wydobywających.
 2. Badanie skrajności.
 3. Patrzenie w przeszłość.
 4. Patrzenie w przyszłość.
 5. Pytania dotyczące celów i wartości.
 6. Pytania o informacje zwrotne.
 7. Skala ważności/ufności/gotowości.

S.

To tak zwana „melodia” Dialogu Motywującego wyrażona poprzez:

 1. Partnerstwo – „DM przeprowadza się „dla” osoby i „z” nią”.
 2. Akceptacja – to bezwarunkowa wartość, trafna empatia, dowartościowanie, autonomia.
 3. Współczucie – postawa współczująca to aktywne wspieranie dobra innej osoby, stawianie, na pierwszym miejscu jej potrzeb.
 4. Wydobywanie – „ Ty masz to, czego potrzebujesz i razem to znajdziemy”. Wydobywanie polega na odszukaniu mocnych stron klienta i jego zasobów, a nie skupianie się na jego deficytach.