sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – luty 2024r.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – luty 2024r.

 

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie Studium DM i poddaniu umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI)  otrzymują Uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali Uczestnicy – otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy Uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Do oceny Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI
Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line.
Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, słuchawki.

Termin łączeń:
Do każdej edycji przypisane są stałe dni tygodnia, zajęcia w godzinach: od 9.00 do 14.00.
edycja nr 23 – zajęcia: wtorki i środy – pierwsze łączenie w dniu 13.02.2024r.
edycja nr 24 – zajęcia: czwartki i piątki – pierwsze łączenie w dniu 15.02.2024r.
edycja nr 25 – zajęcia: soboty i niedziele – pierwsze łączenie w dniu 10.02.2024r.

Daty łączeń są zamieszczone odpowiednio w zakładce: „Edycja 23 – terminy łączeń” ,  „Edycja 24 – terminy łączeń” oraz  „Edycja 25 – terminy łączeń”

KOSZTY:

Koszt całości szkolenia: 4700 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty. Maksymalnie 5 rat.

Jednorazowy koszt oceny MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 550 zł

 

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733

EDYCJA 23 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI I ŚRODY

Terminy spotkań:

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 13-14 lutego 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 2 5-6 marca 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 3 26-27 marca 2024r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 4 16-17 kwietnia  2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 5 7-8 maja 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 6 4-5 czerwca 2024r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 7 18-19 czerwca 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 8 2-3 lipca 2024r. Aleksandra Wilkin-Day

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy płatności ratalnej:
Płatność rozkładamy maksymalnie na pięć równych rat z następującymi terminami płatności:

pierwsza wpłata: 8 lutego 2024r.
druga wpłata: 8 marca 2024r.
trzecia wpłata: 10 kwietnia 2024r.
czwarta wpłata: 10 maja 2024r. 
piąta wpłata: 10 czerwca 2024r.

Każdorazowo otrzymujecie Państwo fakturę z terminem płatności jw.
Prosimy nie dokonywać wpłat bez faktury od nas.

EDYCJA 24 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI I PIĄTKI

 

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1 15-16 lutego 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 2 7-8 marca 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3 4-5 kwietnia 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 4 25-16 kwietnia 2024r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5 16-17 maja 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 6 13-14 czerwca 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 7 27-28 czerwca 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 8 11-12 lipca 2024r. Weronika Augustynowicz

Harmonogram dnia szkoleniowego – dotyczy czwartków i piątków:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy płatności ratalnej:
Płatność rozkładamy maksymalnie na pięć równych rat z następującymi terminami płatności:

pierwsza wpłata: 8 lutego 2024r.
druga wpłata: 8 marca 2024r.
trzecia wpłata: 10 kwietnia 2024r.
czwarta wpłata: 10 maja 2024r. 
piąta wpłata: 10 czerwca 2024r.

Każdorazowo otrzymujecie Państwo fakturę z terminem płatności jw.
Prosimy nie dokonywać wpłat bez faktury od nas.

EDYCJA 25 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia  Prowadzący
Łączenie nr 1 10-11 lutego 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 2 2-3 marca 2024r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 3 23-24 marca 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 4 13-14 kwietnia 2024r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5 11-12 maja2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 6 8-9 czerwca 2024r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7 22-23 czerwca 2024r. Weronika Augustynowicz
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 8 6-7 lipca 2024r. Izabela Podlecka-Kandyba
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Harmonogram dnia szkoleniowego dotyczy soboty i niedzieli:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.410 kwietnia 2024r.5 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Terminy płatności ratalnej:
Płatność rozkładamy maksymalnie na pięć równych rat z następującymi terminami płatności:

pierwsza wpłata: 8 lutego 2024r.
druga wpłata: 8 marca 2024r.
trzecia wpłata:  10 kwietnia 2024r.
czwarta wpłata: 10 maja 2024r. 
piąta wpłata: 10 czerwca 2024r.

Każdorazowo otrzymujecie Państwo fakturę z terminem płatności jw.
Prosimy nie dokonywać wpłat bez faktury od nas.

Struktura etapu pierwszego:

 

1 zjazd

2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd

5 zjazd

Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
 

Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

 

Po zajęciach  pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje przynajmniej jedno nagranie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypt powyższego nagrania zgodnie ze wzorem  otrzymanym z PIDM.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swojej rozmowy, w której w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

 Struktura drugiego etapu:

Podczas łączeń superwizyjnych  prezentowane są nagrania rozmów DM Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.


Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie jednego nagrania w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie zadowalających wyników.

Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie zadowalających wyników.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733