sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkolenia z dialogu motywującego

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkolenia z dialogu motywującego

Polski Instytut Dialogu Motywującego organizuje zarówno szkolenia otwarte adresowane do osób indywidualnych  np.:

1)         studia podyplomowe

2)         Masters Class

3)         Szkoła Terapii Motywującej 

jak i szkolenia dedykowane, adresowane do konkretnych firm/placówek.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowaliśmy optymalną formułę szkoleń warsztatowych, pozwalająca na zapoznanie się i wdrożenie Dialogu Motywującego w zawodową codzienność.

„Szkolenia dedykowane” są przygotowywane po wcześniejszym wywiadzie mającym na celu dookreślenie potrzeb oraz profilu zawodowego uczestników. Realizowaliśmy i realizujemy szkolenia dedykowane  dla kadry bardzo zróżnicowanych pod względem merytorycznym placówek (szkół, ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, pielęgniarek, poradni pedagogiczno-psychologicznych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków terapii uzależnień  i innych)

Na czym polega szkolenie z Dialogu Motywującego?

Spotkania mają charakter warsztatu, z aktywnym udziałem uczestników. Po zakończeniu szkolenia realizujemy superwizję, monitorując i wspierając uczestników szkolenia w praktycznym stosowaniu Dialogu Motywującego. Uczestnicy szkoleń każdorazowo otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:

  1. Poznanie kluczowych założeń, koncepcji, teorii psychologicznych stanowiących podstawy DM.
  2. Poznanie narzędzi, zasad, procesów i specyficznego dla Dialogu Motywującego nastawienia mentalnego – Ducha DM.
  3. Zbudowanie samoświadomości pułapek utrudniających skuteczną komunikację: barier komunikacyjnych oraz odruchu naprawiania.
  4. Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy w Duchu i zgodnie z zasadami DM.

Powyższy schemat pracy wynika z doświadczeń, jakie mamy w tym zakresie. Możliwe są jednak różne inne warianty współpracy. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.