sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Informacje ogólne

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Informacje ogólne

Polski Instytut Dialogu Motywującego realizuje proces certyfikacyjny  w obszarze dialogu motywującego w Polsce przyznając tytuły:

Spotykając osobę, która legitymuje się tytułem PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM) możecie mieć Państwo pewność, że jest to specjalista, który poznał DM i wykazał się praktycznymi umiejętnościami stosowania dialogu motywującego, poddając weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.

Spotykając osobę, która legitymuje się tytułem  TERAPEUTA MOTYWUJĄCY Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM) macie Państwo pewność, że jest to specjalista, który w swojej pracy terapeutycznej prowadzonej zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami w oparciu o określony rodzaj terapii, wspiera się narzędziami charakterystycznymi dla metody DIALOG MOTYWUJĄCY.

Certyfikacja PIDM:

  • porządkuje rozbieżności w zakresie przyznawania tytułów w obszarze dialogu motywującego w Polsce,
  • zapobiega nadużywaniu tytułów zawierających słowo „terapeuta” oraz „praktyk”,
  • oparta jest na weryfikacji praktycznych umiejętności stosowania DM, w oparciu na skalę MITI.

System certyfikacji PIDM bierze pod uwagę następujące fakty:

Dialog motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Przyznawanie tytułu „terapeuta motywujący” osobom, które legitymują się tylko określoną liczbą godzin kursów/szkoleń z obszaru psychologii  wydaje się być nadużyciem. Pacjenci, którzy szukają pomocy i wsparcia słysząc tytuł „terapeuta motywujący” mogą zakładać, że trafili do specjalisty legitymującego się prawem do wykonywania zawodu terapeuty. Z tych powodów w PIDM – tytuł TERAPEUTA MOTYWUJĄCY przyznawany jest wyłącznie osobom, które posiadają umiejętności i kompetencje do prowadzenia terapii w oparciu o określone podejście/szkołę terapeutyczną oraz zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.

PRAKTYK to określenie używane w języku polskim w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca w danej dziedzinie. Zbyt szybkie przyznawanie tego tytułu jest niekorzystne zarówno dla osób, które tytuł otrzymują jak i dla ich rozmówców. Może również zniekształcać obraz metody  DIALOG MOTYWUJĄCY w odbiorze społecznym, poprzez obniżenie jakości standardów jej stosowania. Z tych powodów tytuł PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO przyznajemy wyłącznie osobom, które zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.