sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

SZKOŁA TERAPII MOTYWUJĄCEJ dla TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Blog > Nowosci > SZKOŁA TERAPII MOTYWUJĄCEJ dla TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ

Jest to unikalny na rynku polskim, 200 godzinny zintegrowany kurs, atestowany przez  PTTM- Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, prowadzący do uzyskania Certyfikatu Terapeuty Motywującego PTTM. W trakcie szkolenia uczestnicy będą poznawać jedno z najskuteczniejszych narzędzi pracy terapeutów uzależnień na całym świecie, jakim jest Dialog Motywujący.

 • Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM jest dokumentem potwierdzającym kompetencje
  w stosowaniu Dialogu Motywującego, uznawanym przez PARPA i KBPN. Uprawnia on m. inn. do dzielenia się umiejętnościami z zakresu DM poprzez prowadzenie szkoleń. Daje również dostęp do rozwijania umiejętności, dostępnych dla Terapeutów Motywujących w szkoleniach specjalistycznych.
 • Wiedzę i umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego przekazywać będą uczestnikom Szkoły najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści, doświadczeni trenerzy, członkowie PTTM i/lub
  MINT- Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywujacego.
 • Przy tworzeniu programu STMTU współpracował Rik Beskonsultant merytoryczny STMTU jeden z najbardziej doświadczonych trenerów Dialogu Motywującego na świecie.
 • Dostępne są tylko 24 miejsca. Uczestnicy będą pracować w jednej grupie, w trakcie
  118h warsztatów i w dwóch 12 osobowych grupach, w trakcie 82h superwizji.
 • Uczestnikami STMTU mogą zostać terapeuci uzależnień, psychologowie, lekarze, pielęgniarki pracujący w publicznych i prywatnych placówkach odwykowych, stacjonarnych
  i ambulatoryjnych, posiadający wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne lub inne magisterskie
  (w tym przypadku konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty lub inny dokument potwierdzający odbycia szkolenia/kursu obejmującego swoim programem wiedzę uwzględniającą elementy pracy terapeutycznej, psychologii, psychologii klinicznej lub psychopatologii w wymiarze 64h (dokument taki powinien zawierać liczbę odbytych godzin dydaktycznych)
 • Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPU CEDR, w Kamiennej Górze oraz we Wrocławiu (3 zjazdy prowadzone przez trenerów zagranicznych)
 • Szkołę Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień organizują:

PIDMPolski Instytut Dialogu Motywującego– wiodący ośrodek psychoterapeutyczno- szkoleniowy, propagujący DM w Polsce, współpracujący ze światową i polską czołówką specjalistów w tej dziedzinie.

 SPU CEDRSzkoła Psychoterapii Uzależnień CEDR–  placówka legitymująca się wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia terapeutów uzależnień, akredytowana przez PARPA, dysponująca zapleczem doświadczonych superwizorów psychoterapii uzależnień.

PTPUPolskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień– Towarzystwo rozwijające
i popularyzujące psychoterapię uzależnień oraz pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin.