sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

KLASA MISTRZOWSKA TRENERÓW DM

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > KLASA MISTRZOWSKA TRENERÓW DM

.

Klasa Mistrzowska Trenerów DM – Edycja I

Jest to autorski program Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Termin Master Class potocznie kojarzony jest z relacją uczeń – mistrz i przekazywaniem wiedzy przez eksperta mniej doświadczonym adeptom danej dziedziny.

Bill Miller zapytany kiedyś, co sądzi o tej definicji i sposobie uczenia się, zaproponował określenie Masters’ Class (Klasa Mistrzów) i stojące za nim przesłanie równości uczestniczących w szkoleniu osób oraz wzajemnej wymianie doświadczeń i uczeniu się od siebie nawzajem.

Właśnie w tym celu powstała Klasa Mistrzowska Trenerów Dialogu Motywującego. Uczestnicy mieli możliwość współpracować ze sobą nawzajem oraz z jednymi z najbardziej doświadczonych trenerów DM na świecie w wymianie i zdobywaniu nowych doświadczeń, doskonaleniu i urozmaicaniu swojego warsztatu trenerskiego w Duchu Dialogu Motywującego.

PATRONAT MERYTORYCZNY nad projektem objął TOM BARTH

Psycholog kliniczny pracujący i mieszkający w Bergen w Norwegii.
Psychologię ukończył w 1979 roku na Uniwersytecie w Bergen. Od 1979 do 2002r. pracował w placówkach leczenia uzależnień – stacjonarnych i ambulatoryjnych,
koncentrując się na różnego rodzaju zachowaniach związanych z uzależnieniami.

Od 2002 w prywatnej praktyce jako konsultant osób z różnymi problemami psychicznymi, superwizor (głównie terapeutów uzależnień) i trener DM.

Jego związki z Dialogiem Motywującym sięgają 1982r., kiedy to był członkiem grupy psychologów w Bergen, gdzie Bill Miller po raz pierwszy sformułował pojęcie Dialogu Motywującego. Brał udział w pierwszym forum MINT na Malcie w 1997r. i od tamtej pory bierze udział w większości spotkań Forum MINT. Był głównym trenerem na dwóch międzynarodowych i 3 – 4 skandynawskich MINT TNT (Treningach Nowych Trenerów).

Prowadzi szkolenia DM głównie w placówkach służby zdrowia, ale również w ośrodkach uzależnień. Prowadzi około 50 – 60 warsztatów rocznie, od 1- dniowych warsztatów wstępnych do 4-5-6 dniowych szkoleń DM dla grup/ organizacji bardziej zainteresowanych DM. Prowadzi również moduł szkoleniowy DM na uniwersytecie Nord University.


ZAKRES MERYTORYCZNY

I Edycja Mistrzowskiej Klasy Trenerów DM obejmuje 5 zjazdów (4 dwudniowe i jeden 3 dniowy) i trwa od lutego 2018r. do stycznia 2019.

Program odzwierciedla najnowsze światowe trendy w nauczaniu i rozwoju zawodowym trenerów DM. Uczestnicy Master Class będą mieli okazję współpracować z jednymi z najlepszych trenerów DM na świecie bez konieczności planowania i ponoszenia kosztów międzynarodowych podróży. Klasa Mistrzowska Trenerów DM to platforma wymiany umiejętności, doświadczeń, pomysłów oraz inicjatywa integrująca pasjonatów Dialogu Motywującego z Polski i ze świata.
W trakcie trwania Master Class uczestnicy będą wspólnie pracować podczas zjazdów, a także pomiędzy nimi- w mniejszych grupach- tworząc autorskie warsztaty, których elementy będą prezentowane i wspólnie omawiane na ostatnim zjeździe.

Uczestnictwo w MI Trainer Master Class Ist Edition kończy się uzyskaniem Certyfikatu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.


PROGRAM MI Trainer Master Class Ist Edition

I ZJAZD 

Prowadzenie: Tom Barth, asysta trenerska: Dominik Meinhart- Burzyński, tłumaczenie: Aleksandra Wilkin- Day
Tytuł warsztatu: Ścieżki rozwoju trenera DM – cz.I.

To 2 dniowy warsztat skoncentrowany wokół obszarów rozwoju osobistego i zawodowego trenerów DM, uznawanych za istotne w środowisku Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego.

 

II ZJAZD 

Prowadzenie: Jane Groves i Fiona Clarke, asysta trenerska i tłumaczenie: Aleksandra Wilkin-Day i Dominik Meinhart-Burzyński
Tytuł warsztatu: Trening KTU tzn. Kreowanie Twórczego Uczenia się. (ang. CIL- Creating Imaginative Learning)

To 3 dniowy kurs rozwijający dla trenerów, który został stworzony przez Publiczną Służbę Zdrowia w Szkocji (NHS Health Scotland), przeznaczony dla osób, które chcą nabyć i udoskonalić swoje umiejętności trenerskie. Hit ubiegłorocznych warsztatów przed Forum MINT w Dublinie, gdzie odbył się w skróconej 2 dniowej wersji.

 

III ZJAZD 

Prowadzenie: David S. Prescott, tłumaczenie: Aleksandra Wilkin- Day
Tytuł warsztatu: Rozwijanie umiejętności w budowaniu treningów i superwizji.

To 2 dniowy trening rozwijający umiejętności budowania szkoleń oraz umiejętności superwizyjnych. Więcej informacji wkrótce.


IV ZJAZD 

Prowadzenie: Rik Bes, tłumaczenie: Aleksandra Wilkin- Day

Zakres merytoryczny warsztatu:
1. DM w organizacjach i instytucjach – wdrażanie długoterminowych projektów edukacyjnych.
2. Tworzenie i wspieranie społeczności uczących się DM.
3. Wykorzystanie technologii w uczeniu DM.

 

V ZJAZD 

Prowadzenie: Tom Barth, asysta trenerska: Dominik Meinhart- Burzyński, tłumaczenie: Aleksandra Wilkin- Day.
Tytuł warsztatu: Ścieżki rozwoju trenera DM – podsumowanie.

W trakcie tego 2 dniowego zjazdu uczestnicy podsumują wspólną pracę oraz podzielą się wzajemnie przygotowanymi przez siebie fragmentami treningów DM.

.

Wykładowcy MI Trainer Master Class Ist Edition: Tom Barth, Jane Groves, Fiona Clarke, David Prescott, Rik Bes.
Asysta trenerska/tłumaczenie: Aleksandra Wilkin-Day, Dominik Meinhart-Burzyński.

 

Tom Barth

Psycholog kliniczny pracujący i mieszkający w Bergen w Norwegii. Psychologię ukończył w 1979 roku na Uniwersytecie w Bergen. Od 1979 do 2002r. pracował w placówkach leczenia uzależnień – stacjonarnych i ambulatoryjnych, koncentrując się na różnego rodzaju zachowaniach związanych z uzależnieniami.

Od 2002 w prywatnej praktyce jako konsultant osób z różnymi problemami psychicznymi, superwizor (głównie terapeutów uzależnień) i trener DM. Jego związki z Dialogiem Motywującym sięgają 1982r., kiedy to był członkiem grupy psychologów w Bergen, gdzie Bill Miller po raz pierwszy sformułował pojęcie Dialogu Motywującego. Brał udział w pierwszym forum MINT na Malcie w 1997r. i od tamtej pory bierze udział w większości spotkań Forum MINT. Był głównym trenerem na dwóch międzynarodowych i 3 – 4 skandynawskich MINT TNT (Treningach Nowych Trenerów).

Prowadzi szkolenia DM głównie w placówkach służby zdrowia, ale również w ośrodkach uzależnień. Prowadzi około 50 – 60 warsztatów rocznie, od 1- dniowych warsztatów wstępnych do 4-5-6 dniowych szkoleń DM dla grup, które bardziej zainteresowanych DM. Prowadzi również moduł szkoleniowy DM na uniwersytecie Nord University.

 

Jane Groves i  Fiona Clarke

Jane – Jest  trenerem MINT od 2007, a trenerem koordynatorem w zakresie rozwoju społeczności i poprawy zdrowia od 36 lat. Pracuje w takich dziedzinach jak nierówności w zdrowiu, uczestnictwo w życiu społeczności, podejścia oparte na zasobach, zdrowie seksualne i zdrowie psychiczne, jak również dialog motywujący. W ostatnich latach szkoli i wspiera sieć nauczania trenerów w dziedzinie poprawy zdrowia i pracuje na rzecz zmiany kultury praktyk w różnorodnych instytucjach działających na rzecz zdrowia. Oto jej słowa na temat warsztatu, który przprowadzi wraz z Fioną w ramach Klasy Mistrzowskiej trenerów DM: „Razem z Fioną od ponad 10 lat stosujemy w naszych kursach szkoleniowych podejście angażujące cały mózg (ang. whole brain approach) i z zapałem wspieramy innych trenerów w tej metodzie. Kurs „Kreowanie Twórczego Uczenia się”  daje nam szansę na robienie tego”.

Fiona  – Pracuje w państwowej służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat, początkowo pracowała w dziedzinie dietetyki, a następnie poprawy zdrowia. Obecnie pracuje w ramach NHS Highland na północy Szkocji. Ten rejon jest bardzo górzysty, pełen jezior i wysp, i jest mniej więcej tej samej wielkości co Mazowsze, z liczbą mieszkańców 320 000. Kierowała rozwojem usług i interwencji, w ramach których odpowiednia dieta stanowiła drogę do poprawy zdrowia. Wypowiedź Fiony: „Rozwój i prowadzenie szkoleń zawsze były ważnym i przyjemnym aspektem mojej pracy. Obejmuje to również Dialog Motywujący – przeszkoliliśmy wiele osób pracujących w obszarze zdrowia i pomocy społecznej z regionu Highland w zakresie stosowania i rozwoju tych metod. Razem z Jane prowadzimy szkolenia KTU od 10 lat w różnych rejonach Szkocji, a ostatnio na forum MINT w Dublinie”.

„Wiemy, że ten kurs może zmienić sposób prowadzenia szkoleń sprawiając, że będą one bardziej kreatywne, interaktywne i znaczące. Cieszymy się, że mamy okazję przyjechać i przeprowadzić kurs w Polsce”.

 

David Prescott

Jest członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) od 2006 r. i pełni funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Łączności. Jest autorem 17 (projektów) książek i licznych artykułów w dziedzinie diagnozowania i leczenia agresji seksualnej i traumy oraz prowadzi wykłady na ten temat w różnych miejscach na świecie. D. Prescott jest członkiem założycielem i byłym przewodniczącym stowarzyszenia leczenia sprawców przemocy seksualnej (the Association for the Treatment of Sexual Abusers), jedynej profesjonalnej organizacji tego rodzaju na świecie. W 2014, jako jeden z nielicznych, otrzymał również nagrodę za wybitny wkład w działaność organizacji. Wcześniej, w roku 2007, otrzymał nagrodę Bright Lights od National Adolescent Perpetration Network. D. Prescott jest starszym współpracownikiem /udziałowcem oraz posiada certyfikat trenera International Center for Clinical Excellence, ogólnoświatowej społeczności praktyków, menedżerów służby zdrowia, nauczycieli i naukowców zajmujących się promowaniem w opiece zdrowotnej świadczeń o najwyższej jakości.

 

Rik (Richard Alexander) Bes

Jest koordynatorem szkoleniowo – edukacyjnym European Addiction Training Institute (EATI), kolsuntantem Rady Europy w Strasburgu i dorywczo ekspertem projektu PHARE (wszystkie inicjatywy finansowane przez UE). Jego obecna działalność skupia się na poprawie jakości w stosowaniu i wprowadzaniu Dialogu Motywującego. Jest członkiem Steering- and Scientific committee of ICMI (International Conference on Motivational Interviewing – międzynarodowa konferencja DM). Jest honorowym członkiem naukowego komitetu EMPASA (Euro Mediterranean Partnership Against Substance Abuse) i dorywczo ekspertem UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości). Stosuje DM od wczesnych lat 90 – tych, w doradztwie HIV, uzależnieniach oraz w problemach związanych z trybem życia, hazardem i podstawowej opiece zdrowotnej. W 1995 wziął udział w warsztacie Training for Trainers prowadzonym przez twórców DM; Prof. Williama Millera i Prof. Stephena Rollnicka. Od tamtej pory jest aktywnym członkiem MINT, Director-Emeritus międzynarodowej rady MINT Inc. oraz współzałozycielem (z Prof. Stephenem Rollnickiem) fundacji Centre for Motivation and Change. Rik szkolił nowych trenerów DM w ramach MINT w Włoszech w 2004, Austrii w 2005, 2008 i 2015, RPA w 2006, USA  w 2010, Polsce w 2013, Rumunii w 2015 oraz w Niemczech w 2015. Jako konsultant i trener DM Rik pracuje na szczeblu międzynarodowym z wieloma współpracownikami z krajów takich jak Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Francja, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia, Austria, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Iran, Malezja, Rosja i RPA. Współpracuje z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego jako konsultant merytoryczny Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień oraz jako trener w I Edycji Klasy Mistrzowskiej Trenerów DM.

 

 Dominik Meinhart-Burzyński

Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny, pedagog, terapeuta uzależnień, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członek MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Dialogu Motywującego i Terapii. Doświadczenie jako terapeuta uzależnień zdobywał w placówkach ambulatoryjnych i stacjonarnych. Od pierwszego szkolenia z DM, w którym brał udział, w Jachrance w 2010r. jest entuzjastą i praktykiem tego podejścia. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach. Uczy się od najlepszych specjalistów w Polsce i na świecie. Od 2015r. kiedy to w Berlinie ukończył MINT TNT- Trening Nowych Trenerów MINT- dzieli się ideą DM z innymi specjalistami z wielu dziedzin, prowadząc liczne szkolenia.

 

 

Aleksandra Wilkin-Day

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, członkini MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych oraz prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup odbiorców. Dialogiem Motywującym zajmuje się i nieustannie zachwyca od prawie 10 lat. W 2013 r. ukończyła szkolenie TNT i dołączyła do międzynarodowej społeczności trenerów DM – MINT. Uczestnicy w pracach komisji MIAC (Motivational Interviewing Across Cultures) w ramach MINT. Od wielu lat tłumaczy publikacje, warsztaty i wykłady o tematyce psychologicznej, w tym szkolenia z zakresu DM.

 

.

  MI Trainers Masters’ Class 1st Edition

ZJAZD

 DATA

PROWADZĄCY

Tematyka/Nazwa warsztatu

1

2-3.03.2017

Tom  Barth

Sesja rozpoczynająca.
Ścieżki rozwoju trenera DM – cz.I

2

16-18.04.2018

Jane Groves
Fiona Clarke

Kreowanie Twórczego Uczenia się.

3

16-17.05.2018

Rik Bes

DM w organizacjach i instytucjach – wdrażanie długoterminowych projektów edukacyjnych.

Tworzenie i wspieranie społeczności uczących się DM.

Wykorzystanie technologii w uczeniu DM.

4

05-06.09.2018

David Prescott

Rozwijanie umiejętności w budowaniu treningów i superwizji.

5

14-15.01. 2019

Tom Barth

Sesja kończąca.
Ścieżki rozwoju trenera DM – podsumowanie.

 

Tych z Państwa, którzy potrzebują więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Dominikiem Meinhart-Burzyńskim
– pomysłodawcą i organizatorem projektu MI Trainer Master Class pod numerem telefonu 660 736 724.

Ostatnie spotkanie (14 – 15 stycznia 2019r.)  pierwszej edycji cyklu „Klasy Mistrzowskiej Trenerów DM” poprowadził opiekun merytoryczny projektu Tom Barth.

Zajęcia odbywały się we Wrocławiu. Pierwszy zjazd miał miejsce 2 marca 2018r. W trakcie pięciu dwudniowych spotkań swoim doświadczeniem i umiejętnościami dzielili się trenerzy Dialogu Motywującego z całego świata (szczegóły w zakładce „Harmonogram”).

Certyfikat ukończenia pierwszej edycji
KLASY MISTRZOWSKIEJ TRENERÓW DM
otrzymali:

 1. Dominik Meinhart-Burzyński
 2. Monika Meinhart-Burzyńska
 3. Aleksandra Wilkin-Day
 4. Magda Dolska-Topór
 5. s. Anna Bałchan
 6. Izabela Podlecka-Kandyba
 7. Katarzyna Kaszek- Idźkowska
 8. Beata Kita
 9. Małgorzata Adamczyk- Zientara
 10. Magdalena Połeć
 11. Urszula Szczurek
 12. Agata Groszek
 13. Anna Wierzchoń
 14. Gabriela Janiszewska
 15. Anna Pierzchalska
 16. Jarosław Banaszak
 17. Mikołaj Koterski

,

,