sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Zasady Dialogu Motywującego

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Zasady Dialogu Motywującego
  1. Wyrażanie empatii.
  2. Wspieranie poczucia własnej sprawczości.
  3. Rozwijanie rozbieżności.
  4. Podążanie za oporem.