sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Zakres działań

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Zakres działań

,

Prace podczas wdrażania programu „DIALOG MOTYWUJĄCY W DZIAŁANIU” polegają na:

  1. Analizie działań i procedur prowadzonych w danej placówce.
  2. Wskazaniu możliwości zastosowania Dialogu Motywującego w realizowanych działaniach.
  3. Opracowaniu zasad wdrożenia Dialogu Motywującego dedykowanych danej placówce, firmie.
  4. Opracowaniu dedykowanego programu szkoleniowego z zakresu Dialogu Motywującego.
  5. Przeprowadzeniu szkoleń z Dialogu Motywującego.
  6. Ocenie efektów przeprowadzonych prac.

oferujemy dodatkowe konsultacje i wsparcie we wdrażaniu dialogu motywujacego

przez 10 miesięcy od czasu zakończenia szkoleń