sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Terapia indywidualna

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Terapia indywidualna

Jest to cykl spotkań polegających przede wszystkim na rozmowie terapeutycznej.

Bywa porównywana do podróży, w której terapeuta wspólnie z Klientem budują miejsce i dają czas dla bezpiecznego, stopniowego odsłaniania wnętrza Klienta, przez niego samego, w takim stopniu i do granicy, jakie wyznacza Klient.

Cel tej podróży, czas jej trwania, zasady współpracy ustalane są między terapeutą i Klientem poprzez zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Nie musi (ale może) być to forma pisemna. W naszej praktyce najczęściej jest to rodzaj umowy ustnej.

Spotkania najczęściej odbywają się  raz w tygodniu i trwają 50 minut każde. Jak długo trwa cała terapia? Trudno powiedzieć. To kwestia bardzo indywidualna, ustalana między terapeutą i Klientem w oparciu o kila czynników m.in.: rodzaj problemu, rodzaj interwencji, wyznaczonego celu.