sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Terapia grupowa

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Terapia grupowa

Przeznaczona dla osób, które mają gotowość dawać i brać od innych lub chcą się tego nauczyć. Wspólne doświadczanie tego co niesie terapia, wsparcie ze strony grupy i wymiana refleksji są niewątpliwym walorem tego rodzaju terapii.

Celem takich spotkań jest uruchomienie możliwości i zasobów rodziny, które mogą doprowadzić do pożądanej zmiany. Terapia polega na wspólnym poszukiwaniu innych perspektyw spojrzenia na sytuację, odkrywaniu tego co taką zmianę może wywołać. Jedno spotkanie trwa od 1,5 do 3 godzin zegarowych.