sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkolenie stacjonarne w TORUNIU

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkolenie stacjonarne w TORUNIU

Zapraszamy na 8 dniowy STACJONARNY warsztat (4 zjazdy po dwa dni).
DIALOG MOTYWUJĄCY – WIDZIMY SIĘ W TORUNIU!

.

Zespół Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, zaprasza do TORUNIA  na szkolenie stacjonarne,
gdzie w trakcie 4 dwudniowych zjazdów będziemy uczyć się o DIALOGU MOTUWUJĄCYM, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania metody.

Dialog Motywujący (DM) służy wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została zakwalifikowana do praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności. Znajduje szerokie zastosowanie
w różnych obszarach pracy terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej itd.; jednym  słowem wszędzie tam gdzie spotykamy się w rozmowie z drugim człowiekiem.

Rozmowa w Duchu Dialogu Motywującego polega na tym, aby w jej trakcie wydobyć wewnętrzną motywację rozmówcy i właśnie na niej zbudować chęć do wprowadzenia zmiany.

Po szkoleniu uczestnicy będę wiedzieć/potrafić m.in:

  • jak rozpoznać u siebie skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania?
  • jaki rozmawiać, aby wzmocnić zmianę rozmówcy?
  • kiedy nie mam wpływu na motywację rozmówcy, a kiedy go mam?
  • jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania)?
  • jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować?

Szkolenie odbywa się w systemie: cztery dwudniowe spotkania.
Każdy dzień szkoleniowy rozpoczynamy o godz. 9.00, a kończymy o godz. 16.00.

TEMATY MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH:
Wprowadzenie do Dialogu Motywującego (DM)/ Podstawy teoretyczne DM/
Duch DM/ OARS -narzędzia DM/ Udzielanie informacji WDW/ Procesy DM.

CELE DYDAKTYCZNE:
– zapoznanie z kluczowymi założeniami, koncepcjami, teoriami psychologicznymi stanowiącymi podstawy DM;
– zapoznanie ze specyficznym dla DM nastawieniem mentalnym – „Duchem DM”;
– rola i znaczenie transteoretycznego modelu zmiany w DM;
– nabycie umiejętności dostosowywania interwencji do etapu zmiany, na jakim znajduje się rozmówca;
– zapoznanie z pułapkami utrudniającymi posługiwanie się DM, barierami komunikacyjnymi oraz odruchem naprawiania;
– zapoznanie z narzędziami (pytaniami otwartymi, dowartościowaniami, odzwierciedleniami, podsumowaniami) i zasadami pracy w DM;
– zapoznanie ze specyfiką i techniką udzielania informacji w DM (WDW);
– zapoznanie z rozumieniem dynamiki interakcji z rozmówcą przez pryzmat 4 procesów: angażowania, ukierunkowania, wywoływania planowania;
– rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania DM na poszczególnych etapach relacji z rozmówcą.

.

Czekamy na Państwa w Toruniu, przy ul. Radiowej 18.


I zjazd
– 9-10 kwiecień 2022r.

II zjazd – 27-28 maj 2022r.

III zjazd  -10-11 czerwca 2022r.

IV  zjazd – 24-25 czerwca 2022r.

 

Po szkoleniu stacjonarnym zrealizowanym w Toruniu

możesz zakończyć swoja przygodę z uczeniem się DM lub możesz kontynuować szkolenie
w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego, w trybie ON LINE,

gdzie zostaną zaliczone cztery pierwsze zjazdy do procesu certyfikacyjnego,
a tym samym od tytułu TERAPEUTA MOTYWUJĄCY/PRAKTYK DM PIDM,
będą dzielić Cię już tylko 4 dwudniowe łączenia on-line! (kurs jednolity w PIDM to 8 dwudniowych zjazdów).

Cena:
Całość szkolenia stacjonarnego realizowanego w Toruniu –  2000 zł.
Zapraszamy do korzystania z możliwości wnoszenia opłat w czterech transzach – 500 zł każda, płatne przed każdym zjazdem.

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT BEZ FAKTURY OD NAS.

.

Po szkoleniu stacjonarnym zrealizowanym w Toruniu

możesz zakończyć swoja przygodę z uczeniem się DM lub możesz kontynuować szkolenie
w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego, w trybie ON LINE,

gdzie zostaną zaliczone cztery pierwsze zjazdy do procesu certyfikacyjnego,
a tym samym od tytułu TERAPEUTA MOTYWUJĄCY/PRAKTYK DM PIDM,
będą dzielić Cię już tylko 4 dwudniowe łączenia on-line! (kurs jednolity w PIDM to 8 dwudniowych zjazdów).

Zakres kontynuacji na szkoleniu certyfikującym PIDM (formuła szkolenia on-line)
Zakres merytoryczny Liczba godzin dydaktycznych Informacje organizacyjne
Powtórzenie wiadomości, Skala MITI, przygotowanie do nagrań. 12 godzin dydaktycznych
dwa dni szkoleniowe
pracujemy na platformie Zoom
w godz.  od 9.00 do 14.00 grupa –
max 27 osób.
SUPERWIZJE SZKOLENIOWE

 

 

36 godzin

dydaktycznych

sześć dni szkoleniowych

 

3 dwudniowe łączenia

grupa superwizyjna – 9 osób

każda z osób prezentuje dwa dwudziestominutowe nagrania swojej rozmowy w oparciu o DM

omawiamy te nagrania z koderem skali MITI w grupie.

nie ma złych nagrań, każde jest dobre by dowiedzieć się co już robimy dobrze, a co możemy zrobić jeszcze lepiej w obszarze stosowania DM.

.

Certyfikacja PIDM:

  • porządkuje rozbieżności w zakresie przyznawania tytułów w obszarze dialogu motywującego w Polsce,
  • zapobiega nadużywaniu tytułów zawierających słowo „terapeuta” oraz „praktyk”,
  • oparta jest na weryfikacji praktycznych umiejętności stosowania DM, w oparciu na skalę MITI.

System certyfikacji PIDM bierze pod uwagę następujące fakty:

Dialog motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym. Przyznawanie tytułu „terapeuta motywujący” osobom, które legitymują się tylko określoną liczbą godzin kursów/szkoleń z obszaru psychologii  wydaje się być nadużyciem. Pacjenci, którzy szukają pomocy i wsparcia słysząc tytuł „terapeuta motywujący” mogą zakładać, że trafili do specjalisty legitymującego się prawem do wykonywania zawodu terapeuty. Z tych powodów w PIDM – tytuł TERAPEUTA MOTYWUJĄCY przyznawany jest wyłącznie osobom, które posiadają umiejętności i kompetencje do prowadzenia terapii w oparciu o określone podejście/szkołę terapeutyczną oraz zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.

PRAKTYK to określenie używane w języku polskim w odniesieniu do znawcy, specjalisty, zawodowca w danej dziedzinie. Zbyt szybkie przyznawanie tego tytułu jest niekorzystne zarówno dla osób, które tytuł otrzymują jak i dla ich rozmówców. Może również zniekształcać obraz metody  DIALOG MOTYWUJĄCY w odbiorze społecznym, poprzez obniżenie jakości standardów jej stosowania. Z tych powodów tytuł PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO przyznajemy wyłącznie osobom, które zaprezentowały swoje umiejętności stosowania DM w praktyce, poddając je weryfikacji na skali MITI.

Spotykając osobę, która legitymuje się tytułem PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM) możecie mieć Państwo pewność, że jest to specjalista, który poznał DM i wykazał się praktycznymi umiejętnościami stosowania dialogu motywującego, poddając weryfikacji na skali MITI swoje umiejętności stosowania DM.

Spotykając osobę, która legitymuje się tytułem  TERAPEUTA MOTYWUJĄCY Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego (PIDM) macie Państwo pewność, że jest to specjalista, który w swojej pracy terapeutycznej prowadzonej zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami w oparciu o określony rodzaj terapii, wspiera się narzędziami charakterystycznymi dla metody DIALOG MOTYWUJĄCY.

MITI

Skala Spójności Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing Treatment Integrity  – w skrócie MITI. Jest  narzędziem służącym do oceny umiejętności posługiwania się dialogiem motywującym w rozmowie.  Skala może być wykorzystywana zarówno w celach badawczych, jak i w ramach superwizji – do udzielenia ustrukturyzowanej informacji zwrotnej  dotyczącej praktycznych umiejętności stosowania DM.

Międzynarodowe Stowarzyszenie  Trenerów Dialogu Motywującego MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) stosuje skalę MITI podczas procesu naboru uczestników szkolenia dla nowych trenerów, którzy chcą stać się członkami MINT.

Skala MITI wskazuje na ile dobrze osoba prowadząca rozmowę posługuje się dialogiem motywującym, a które elementy DM wymagają jeszcze większej uważności i mogłyby być praktykowane  lepiej. Uzyskane informacje zwrotne,  mogą posłużyć do podnoszenia umiejętności  w stosowaniu dialogu motywującego.

MITI jest przeznaczona do stosowania jako:

1) Miara spójności terapii używana w badaniach klinicznych dotyczących dialogu motywującego.

2) Sposób zapewnienia ustrukturalizowanej, formalnej informacji zwrotnej na temat możliwości doskonalenia umiejętności w sytuacjach innych niż badawcze.

3) Składnik kryteriów selekcji stosowanych przy naborze na szkolenia i zatrudnianiu.

Skala MITI ocenia procesy wchodzące w skład dialogu motywującego, w tym angażowanie, ukierunkowywanie, wywoływanie i planowanie. Sesje bez specyficznego celu zmiany mogą nie być odpowiednie do oceny przy pomocy MITI.

Do weryfikacji umiejętności stosowania DM i sporządzenia informacji zwrotnej w oparciu o skalę MITI, dwóch koderów MITI potrzebuje usłyszeć nagranie Waszej rozmowy, prowadzonej zgodnie z zasadami i duchem DM.

Przygotowane nagranie powinno mieć 20 minut (+/- 2 minuty). Można wysłać dłuższe nagranie i wówczas wskazać wybrany przez siebie 20-minutowy fragment, który zostanie oceniony na skali MITI. Do nagrania należy dołączyć  transkrypt i formularz autorefleksji.

Szczegóły formalno-organizacyjne przygotowania całości nagrania – każdy chętny pozna podczas szkoleń certyfikacyjnych PIDM.

Integralnym etapem  szkoleń certyfikacyjnych PIDM jest również prezentacja nagrań ćwiczeniowych.

Rozmowy nie muszą być nagraniami prowadzonymi w warunkach klinicznych. Mogą to być rozmowy ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomenduje się, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Bardzo ważna informacja:

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI w procesie certyfikacji PIDM.

Po dwóch nagraniach szkoleniowych, nagranie przygotowywane do certyfikacji jest już dużo łatwiejszym zadaniem J tym bardziej, że do certyfikacji oddaje się dokładne tak samo przygotowany materiał jak na superwizje szkoleniowe PIDM.