sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkoła Trenerów DM

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkoła Trenerów DM

W zależności od preferencji oraz możliwości organizcyjnych proponujemy:

SZKOLENIA W MIEJSCU PRACY

Opole 2017; Trener: D. Meinhart-Burzyński

Dużą popularnością cieszą się szkolenia organizowane w miejscu pracy Zamawiającego.Niewątpliwie najmocniejszymi argumentami przemawiającymi na korzyść takiego rozwiązania jest oszczędność czasu i pieniędzy.

Jeśli chodzi o współpracę z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego – Zamawiający pokryje wówczas koszty pracy trenera i materiałów szkoleniowych.Dotychczas najczęściej realizowaliśmy takie spotkania w blokach szkoleniowych:

W cyklu dwutygodniowym po 3 dni szkoleniowe
(Trener przyjeżdża do Państwa np. w środę, czwartek i piątek przez dwa tygodnie, najczęściej nie są to dwa kolejne tygodnie, ale z przerwą nawet do trzech tygodni)
lub

W cyklu trzytygodniowym po 2 dni szkoleniowe (analogicznie do poprzedniej sytuacji, spotkania odbywają się w wybranych przez Państwa dniach tygodnia, dwa dni w danym tygodniu, a całe szkolenie rozłożone jest na trzy tygodnie. Przerwa miedzy tygodniami szkoleniowymi jest do ustalenia, rekomendujemy jednak przerwy nie dłuższe niż trzy tygodnie).

Powyżej przedstawione zostały nasze doświadczenie w organizacji tego typu szkoleń. Niemniej jednak, jeśli maja Państwo inne zapotrzebowanie – zapraszamy do kontaktu, bardzo chętnie wypracujemy inne formuły spotkań i nauczymy się czegoś nowego!

SZKOLENIA WYJAZDOWE

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Tu właściwie jedynym ograniczeniem jest budżet jaki zamierzają Państwo przeznaczyć na szkolenie. Koszt materiałów szkoleniowych i trenera są takie same jak w przypadku szkolenia odbywającego się w miejscu pracy,
Przygotowanie spotkania może być całkowicie zlecone do Działu Szkoleń Instytutu – wówczas Państwo otrzymujecie do akceptacji jedynie menu i agendę spotkania. Z doświadczenia wiemy, że nie bez znaczenia jest lista gości z podziałem na pokoje. O taką listę również Państwa poprosimy. Wszelkie inne sprawy organizacyjne od rezerwacji hotelu do wyjazdu ostatniego uczestnika szkolenia pozostają w zakresie obowiązków naszego Działu Szkoleń.
Drugi wariant polega na tym, że Państwo sami organizujecie szkolenie wyjazdowe. Nasz trener dojeżdża do wskazanego miejsca i wówczas, w rozliczeniu z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego, Zmawiający pokrywa koszty pracy trenera i materiałów szkoleniowych.