sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkoła Terapii Motywującej – edycja IV

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkoła Terapii Motywującej – edycja IV

Rekrutacja zakończona. Niestety nie ma już możliwości dołączenia do tej edycji Szkoły Terapii Motywującej.
Chętnych do podjęcia nauki na kolejnych edycjach STM zapraszamy do pozostawienia swoich danych kontaktowych: sekretariat@pidm.pl

.

Jest to kolejny (już czwarty!) 200 godzinny zintegrowany kurs, organizowany przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą poznawać jedno z najskuteczniejszych narzędzi pracy psychoterapeutycznej, jakim jest dialog motywujący.

Dostępne są tylko 24 miejsca. Uczestnicy będą pracować w jednej grupie, w trakcie 118h warsztatów i w dwóch 12 osobowych grupach,
w trakcie 82h superwizji.  

Polski Instytut Dialogu Motywującego zaprasza do udziału w Szkole Terapii Motywującej,
której ukończenie pozwala na ubieganie się o tytuł  TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO
osoby, które:

 1. posiadają już prawo do posługiwania się tytułem terapeuty bądź psychoterapeuty, jednej ze szkół/podejść psychoterapeutycznych;
  lub
 2. będąc w trakcie procesu certyfikacji, posiadają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii;
  lub
 3. są certyfikowanymi specjalistami terapii/psychoterapii uzależnień;
  lub
 4. są specjalistami terapii/psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji;
  lub
 5. są certyfikowanymi, czynnymi zawodowo instruktorami terapii uzależnień.

Wszystkich, którzy nie zajmują się zawodowo terapią, również zapraszamy do udziału w szkoleniu i do ubiegania się o tytuł
Praktyka Dialogu Motywującego.  (Szczegóły w zakładce „certyfikacja”)

Szkołę Terapii Motywującej współtworzą:
.

 

Polski Instytut Dialogu Motywującego- wiodący ośrodek psychoterapeutyczno- szkoleniowy, propagujący
dialog  motywujący w Polsce, współpracujący ze światową i polską czołówką specjalistów w tej dziedzinie.
Odpowiada   za   zawartość  merytoryczną   i  najwyższe  kompetencje  kadry  trenerskiej  I  Edycji  STMTU.

 

 

Placówka legitymująca się  wieloletnim  doświadczeniem w  zakresie kształcenia terapeutów uzależnień,
akredytowana  przez  PARPA,   dysponująca  zapleczem  infrastrukturalnym  oraz kadrą doświadczonych
superwizorów  psychoterapii   uzależnień.  Zajęcia  I  Edycji   STMTU  będą odbywały się w siedzibie CEDR.

 

Towarzystwo rozwijające i popularyzujące psychoterapię uzależnień oraz pomoc terapeutyczną dla osób
uzależnionych  i  ich  rodzin.  Jest  w  gronie   fundatorów   Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
i   inicjatorów   Akcji  3  x  TAK.  W   projekcie   STMTU   odpowiada    za   rekrutację   i    stronę   finansową..

                     

.

 

Superwizorem projektu jest DOMINIK MEINHART – BURZYŃSKI
Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Wybrane, istotne informacje dot. kompetencji Dominika w obszarze DIALOGU MOTYWUJĄCEGO:

 • Członek MINT – Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego.
 • Członek komisji MIAC w MINT – odpowiedzialnej za popularyzację Dialogu Motywującego na świecie, w różnych kulturach i językach
 • Założyciel i Prezes Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.
 • Członek rady programowej PIDM i współautor programu dydaktycznego pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Dialogu Motywującego realizowanych w DSW we Wrocławiu.
 • Skład rady programowej: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Casy Jackson (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).
 • Kierownik i wykładowca studiów podyplomowych – „Dialog Motywujący” realizowanych z uczelniami wyższymi w Polsce.
 • Członek rady ekspertów Sekcji DM przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i  Behawioralnej.
 • Opiekun merytoryczny oraz kierownik atestowanych kursów DM.
 • Jako pierwsza osoba z Polski został przeszkolony w Institute for Individual and Organizational Change ze Spokane w USA.  Posiada licencje do wprowadzenia w Europie skali MICA – nowatorskiego narzędzia do kodowania i uczenia Dialogu Motywującego, którego współtwórcami są: C. Jackson, S. Butterworth, A. Hall i J. Gilbert .
 • Autor i współautor licznych publikacji  dotyczących Dialogu Motywującego.

 

Przy tworzeniu programu współpracował RIK BES – konsultant merytoryczny naszej Szkoły. Rik spotka się z uczestnikami Szkoły podczas majowego zjazdu, który poprowadzi. (Tłumaczenie zapewnione przez PIDM).  Jest to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów Dialogu Motywującego na świecie. Rik jest koordynatorem szkoleniowo – edukacyjnym European Addiction Training Institute (EATI), kolsuntantem Rady Europy w Strasburgu i dorywczo ekspertem projektu PHARE (wszystkie inicjatywy finansowane przez UE). Jego obecna działalność skupia się na poprawie jakości w stosowaniu i wprowadzaniu Dialogu Motywującego. Jest członkiem Steering- and Scientific committee of ICMI (International Conference on Motivational Interviewing – międzynarodowa konferencja DM). Jest honorowym członkiem naukowego komitetu EMPASA (Euro Mediterranean Partnership Against Substance Abuse) i dorywczo ekspertem UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości). Rik stosuje DM od wczesnych lat 90tych, w doradztwie HIV, uzależnieniach oraz w problemach związanych z trybem życia, hazardem i podstawowej opiece zdrowotnej. W 1995 wziął udział w warsztacie Training for Trainers prowadzonym przez twórców DM; Prof. Williama Millera i Prof. Stephena Rollnicka. Od tamtej pory jest aktywnym członkiem MINT, Director-Emeritus międzynarodowej rady MINT Inc. oraz współzałozycielem (z Prof. Stephenem Rollnickiem) fundacji Centre for Motivation and Change. Rik szkolił nowych trenerów DM w ramach MINT w Włoszech w 2004, Austrii w 2005, 2008 i 2015, RPA w 2006, USA  w 2010, Polsce w 2013, Rumunii w 2015 oraz w Niemczech w 2015. Jako konsultant i trener DM Rik pracuje na szczeblu międzynarodowym z wieloma współpracownikami z krajów takich jak Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Francja, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia, Austria, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Iran, Malezja, Rosja i RPA.

Rik Bes współpracuje z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego jako konsultant merytoryczny Szkoły Terapii Motywującej  oraz jako trener Klasy Mistrzowskiej Trenerów DM.

 

Wiedzę i umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego przekazywać będą uczestnikom Szkoły najlepsi  specjaliści, doświadczeni trenerzy, członkowie MINT- Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego.

HARMONOGRAM

Szkoły Terapii Motywującej PIDM/CEDR/PTPU
Edycja IV – 2019/2021

Zjazd Termin Tematyka L. godz.
warsztatu
L. godz. superwizji
1 12-13.12.2019 Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Podstawy teoretyczne. Duch DM.
18
2 09-10.01.2020 Podstawowe narzędzia stosowane w DM- PDOP, udzielanie informacji WDW. 4 Procesy. 18
3 12-13.03.2020 Język podtrzymania i niezgody oraz Język Zmiany w Dialogu Motywującym. Proces angażowania. 16 4
4 13-14.05.2020 Dialog Motywujący w terapii uzależnień. 10 10
5 18-19.06.2020 Ustalanie kierunków pracy terapeutycznej.
Abstynencja czy… Dialog Motywujący w POP.
Proces kierunkowania.
10 10
6 24-26.09.2020 Dialog Motywujący w pracy
z grupami w procesie terapii uzależnień.
Proces wywoływania.
16 6
7 26-27.11.2020 Skuteczna realizacja celów. Wzmacnianie zobowiązania, wspieranie wprowadzania oraz podtrzymanie zmiany. Proces planowania. 8 10
8  21-22.01.2021 Praca z osobami stosującymi
i doświadczającymi przemocy, w tym seksualnej,
w Duchu DM.
8 10
9 25-26.03.2021 Praca z bliskimi osób uzależnionych.

DM w terapii współuzależnienia, par, rodzin.

8 10
10 07.05.2021 Sesja superwizyjna 10
11 17-18.06.2021 Podsumowanie wiedzy i umiejętności
z zakresu stosowania DM w terapii uzależnień.
8 10

.

Pierwszy zjazd: 12-13 grudnia 2019r.

Ostatni zjazd: 17-18 czerwiec 2021r.

Godzina rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia (dotyczy każdego zjazdu): 10.00

Miejsce: szkolenie on-line.

.

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna, będąca jednocześnie opłatą za ostatni (jedenasty) zjazd szkoły =  650 zł, płatna nie później niż do dnia 29 listopada 2019r.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
PKO BP SA O/Sandomierz   54 1020 4926 0000 150 20033 4482
tytułem: Szkoła Terapii Motywującej

Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, do ukończenia szkoły należy opłacić 10 zjazdów (od 1 do 10)
Opłata za każdy  zjazd = 650 zł

Płatność: nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.