sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkoła Terapii Motywującej edycja III

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkoła Terapii Motywującej edycja III

…..

 

Trzecia edycja Szkoły Terapii Motywującej została powołana w efekcie współpracy Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA z Białegostoku.

DROGA jest blisko tych, którym niesie wsparcie, nadzieję i restart w życiu, realizując wiele projektów: dla ubogich, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, odrzuconych, uzależnionych, dzieci i dorosłych. Członkowie stowarzyszenia pracują, aby ludzie uwierzyli, że sami umieją sprostać życiu, biorąc los we własne ręce. Tu działalność charytatywna rozumiana jest jako nauka radzenie sobie w świecie. 

Misją DROGI jest „Wydobyć piękno wewnętrzne człowieka, obudzić go!” Czy może być lepszy fundament dla poznawania Dialogu Motywującego?

Absolwenci  Szkoły otrzymają tytuł PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

Nabór do tej edycji Szkoły dedykowany był uczestnikom wskazanym przez współorganizatora Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga.”

.

 HARMONOGRAM SZKOŁY TERAPII MOTYWUJĄCEJ – EDYCJA III PIDM / DROGA

Sesja Termin Tematyka Liczba godz.

warsztatu

Liczba godz. superwizji
1 18-19.09.2018 Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Podstawy teoretyczneDuch DM
18
2 22-23.112018. Podstawowe narzędzia stosowane
w DM- PDOP, udzielanie informacji WDW4 Procesy
18
3. 11-12.02.2019 Język podtrzymania i niezgody  oraz język zmiany w Dialogu Motywującym.

Proces angażowania.
Ćwiczenie narzędzi OARS

18 2
4 08-09.04.2019 Ustalanie kierunków pracy z klientem.

Proces kierunkowania

9 8
5 03-04.06.2019 Szczegółowe strategie DM.

Proces wywoływania.

10 10
6 14-15.10.2019 Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Proces planowania.

10 10
7 2020 DM w pracy z grupą. 7 6
8 2020 Superwizja. 7
9 2020 Superwizja. 7