sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Szkoła Terapii Motywującej – edycja I

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Szkoła Terapii Motywującej – edycja I

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu 2019r,  zakończono zajęcia pierwszej edycji Szkoły Terapii Motywującej PIDM

Jesteśmy szczególnie dumni z uczestników! Dziękujemy za zaangażowanie i Waszą pracę.

O jakości naszej szkoły najlepiej świadczy fakt, że aż 25%  grupy szkoleniowej, bezpośrednio po naszej szkole, dostało się do 
MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego
.

Gratulujemy!

 .

Był to pierwszy na polskim rynku, 200 godzinny zintegrowany kurs, przy tworzeniu którego współpracował Rik Bes,  konsultant merytoryczny naszej Szkoły. Jest to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów Dialogu Motywującego na świecie. Rik jest koordynatorem szkoleniowo – edukacyjnym European Addiction Training Institute (EATI), kolsuntantem Rady Europy w Strasburgu i dorywczo ekspertem projektu PHARE (wszystkie inicjatywy finansowane przez UE). Jego obecna działalność skupia się na poprawie jakości w stosowaniu i wprowadzaniu Dialogu Motywującego. Jest członkiem Steering- and Scientific committee of ICMI (International Conference on Motivational Interviewing – międzynarodowa konferencja DM). Jest honorowym członkiem naukowego komitetu EMPASA (Euro Mediterranean Partnership Against Substance Abuse) i dorywczo ekspertem UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime – biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości). Rik stosuje DM od wczesnych lat 90tych, w doradztwie HIV, uzależnieniach oraz w problemach związanych z trybem życia, hazardem i podstawowej opiece zdrowotnej. W 1995 wziął udział w warsztacie Training for Trainers prowadzonym przez twórców DM; Prof. Williama Millera i Prof. Stephena Rollnicka. Od tamtej pory jest aktywnym członkiem MINT, Director-Emeritus międzynarodowej rady MINT Inc. oraz współzałozycielem (z Prof. Stephenem Rollnickiem) fundacji Centre for Motivation and Change. Rik szkolił nowych trenerów DM w ramach MINT w Włoszech w 2004, Austrii w 2005, 2008 i 2015, RPA w 2006, USA  w 2010, Polsce w 2013, Rumunii w 2015 oraz w Niemczech w 2015. Jako konsultant i trener DM Rik pracuje na szczeblu międzynarodowym z wieloma współpracownikami z krajów takich jak Estonia, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Francja, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania i Irlandia, Austria, Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia, Iran, Malezja, Rosja i RPA.

Rik Bes współpracuje z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego jako konsultant merytoryczny Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień oraz jako trener w I Edycji Klasy Mistrzowskiej Trenerów DM.

Wiedzę i umiejętności z zakresu Dialogu Motywującego przekazywać będą uczestnikom Szkoły najlepsi polscy i zagraniczni specjaliści, doświadczeni trenerzy, członkowie  MINT- Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego (więcej w zakładce: „kadra naukowa”).

Uczestnikami Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień (STMTU) mogą zostać terapeuci uzależnień, psychologowie, lekarze, pielęgniarki, duchowni pracujący w publicznych i prywatnych placówkach odwykowych- stacjonarnych i ambulatoryjnych, posiadający wykształcenie wyższe psychologiczne, medyczne lub inne magisterskie (w tym przypadku konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających tytuł: terapeuty uzależnień lub psychoterapeuty).

Dostępne są tylko 24 miejsca. Uczestnicy będą pracować w jednej grupie, w trakcie 118h warsztatów i w dwóch 12 osobowych grupach, w trakcie 82h superwizji.

.

Szkołę współtworzą:
.

Polski Instytut Dialogu Motywującego- wiodący ośrodek psychoterapeutyczno- szkoleniowy, propagujący
Dialog  Motywujący w Polsce, współpracujący ze światową i polską czołówką specjalistów w tej dziedzinie.
Odpowiada   za   zawartość  merytoryczną   i  najwyższe  kompetencje  kadry  trenerskiej  I  Edycji  STMTU.

 

 

Placówka legitymująca się  wieloletnim  doświadczeniem w  zakresie kształcenia terapeutów uzależnień,
akredytowana  przez  PARPA,   dysponująca  zapleczem  infrastrukturalnym  oraz kadrą doświadczonych
superwizorów  psychoterapii   uzależnień.  Zajęcia  I  Edycji   STMTU  będą odbywały się w siedzibie CEDR.

 

 

Towarzystwo rozwijające i popularyzujące psychoterapię uzależnień oraz pomoc terapeutyczną dla osób
uzależnionych  i  ich  rodzin.  Jest  w  gronie   fundatorów   Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
i   inicjatorów   Akcji  3  x  TAK.  W   projekcie   STMTU   odpowiada    za   rekrutację   i    stronę   finansową..

                     

.

Wykładowcy naszej Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień (STMTU) są najlepszym gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego realizowanego programu.

 

Trenerzy zagraniczni:

 

 

Rik Bes (Holandia)  konsultant merytoryczny naszej szkoły. Podzieli się swoim ponad  20 letnim doświadczeniem  w  stosowaniu Dialogu Motywujacego, w doradztwie HIV, uzależnieniach oraz w problemach związanych z trybem życia, hazardem i podstawowej opiece zdrowotnej.

 

 

 

David Prescott (USA)  Jest ekspertem, autorem książek i artykułów w dziedzinie  diagnozowania i leczenia agresji seksualnej i traumy. Prowadzi wykłady na ten temat  w różnych miejscach na świecie. Członek MINT od 2006r.

 

 

 

 

Tom Barth (Norwegia)   psycholog kliniczny z ponad 40 letnim doświadczeniem, przyczynił się do pierwszego spotkania twórców i powstania Dialogu Motywującego – nauczy uczestników jak stosować Dialog Motywujacy w pracy z grupami.

 

 

 

Trenerzy polscy:

 

 

Jarosław Banaszak – Trener PIDM, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, profilaktyk, członek MINT i PTTM, superwizor jednej z grup szkoleniowych  STMTU.

 

 

 

 

Dominik Meinhart- Burzyński– Założyciel i Prezes Zarządu PIDM, trener  PIDM, członek MINT i PTTM, terapeuta uzależnieżnień, terapeuta poznawczo- behawioralny, superwizor jednej z grup szkoleniowych STMTU.

 

 

 

 

Jolanta Celebucka – Certyfikowany Terapeuta Uzależnień. Pracuje  w WOTUiW,  w Toruniu – jest kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień. Autorka programu terapeutycznego dotyczącego Redukcji Szkód – ograniczania picia.

 

 

 

 

Aleksandra Wilkin – Day- Trener PIDM, członek MINT i PTTM, psycholog,  terapeutka poznawczo- behawioralna. Posiada duże doświadczenie w uczeniu DM. W STMTU przeprowadzi warsztat dotyczący kluczowych umiejętności stosowania DM.

 

 

 

 

Magdalena Dolska Topór – Trener PIDM, członek MINT i PTTM, psycholog,  psychodietetyk,  terapeutka poznawczo – behawioralna. Wprowadzi uczestników w tematykę DM na pierwszym, otwierającym STMTU warsztacie.

 

 

l

HARMONOGRAM

Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień PIDM/CEDR/PTPU
Edycja I/02/2018

Zjazd Termin Tematyka Liczba godz.
warsztatu
Liczba godz. superwizji

1

3-4.02.2018 Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Podstawy teoretyczne Duch DM.,
Magdalena Dolska – Topór

18

2

24-25.03.2018

Podstawowe narzędzia stosowane
w DM- PDOP, udzielanie informacji WDW
4 Procesy.,
Aleksandra Wilkin – Day
20

3

19-20.05.2018 Dialog Motywujący w terapii uzależnień

Rik Bes

16

4

4

08-09.06.2018 Język podtrzymania i niezgody  oraz Język Zmiany w Dialogu Motywującym

Proces angażowania

Dominik Meinhart- Burzyński

10 10

5

07-08-09.09.2018 Superwizja – Dominik Meinhart-Burzyński
Jarek Banaszak
Praca ze sprawcami i ofiarami przemocy, w tym seksualnej
w Duchu DM – David Prescott
8

12

6

01-02.12.2018 Ustalanie kierunków pracy terapeutycznej

Abstynencja czy…

Proces kierunkowania.

Dialog Motywujący w Programach Ograniczania Picia

Jolanta Celebucka

8

10

7

11-12.01 2019 warsztat

13.01.2019 superwizja

Dialog Motywujący w pracy
z grupami w procesie terapii uzależnieńProces wywoływania.
Tom Barth
14

6

8

09-10.03.2019 Skuteczna realizacja celów.

Wzmacnianie zobowiązania, wspieranie wprowadzania oraz podtrzymanie zmiany.

Proces planowania.

Magda Dolska-Topór

8

10

9

11-12.05.2019  

 

Praca z bliskimi osób uzależnionych.

DM w terapii współuzależnienia, par, rodzin.

Dominik Meinhart-Burzyński

8

10

10

08.06.2019 Sesja superwizyjna

Dominik Meinhart- Burzyński
Jarosław Banaszak

10

11

07 -08.09.2019 Podsumowanie wiedzy i umiejętności
z zakresu stosowania Dialogu Motywującego w terapii uzależnień.,Dominik Meinhart- Burzyński
Jarosław Banaszak
8

10

Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu 2019r,  zakończono zajęcia Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień. 

Jesteśmy szczególnie dumni z uczestników! Dziękujemy za zaangażowanie i Waszą pracę.

O jakości naszej szkoły najlepiej świadczy fakt, że aż 25%  grupy szkoleniowej, bezpośrednio po naszej szkole, dostało się do  MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego.

Gratulujemy!