sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego.

.

W październiku 2018r. we Wrocławiu rozpoczęło się kolejne szkolenie DM organizowane przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

 S T U D I U M   D I A L O G U  M O T Y W U J Ą C E G O

Cieszymy się, że na nasze zaproszenie do udziału w Studium  odpowiedziały osoby, którym bliska jest misja Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, a więc  zwiększanie skuteczności pracy, szczególnie w obszarze pomocy osobom zamierzającym dokonać w swoim życiu trwałej zmiany.

 

Harmonogram Kursu „Studium Dialogu Motywującego PIDM”
Edycja II/10/2018
Sesja Termin Tematyka Liczba godz.
warsztatu
Liczba godz. superwizji
1 04-05.10.2018r. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego
Podstawy teoretyczne. Duch DM
18
2 08-09.112018r. Podstawowe narzędzia stosowane
w DM- PDOP, udzielanie informacji WDW.
4 Procesy
20
3 06-07.12.2018r. Język podtrzymania i niezgody oraz język zmiany
w Dialogu Motywującym. Proces angażowania.
18 2
4  

10-12.01.2019r.

W tym:
10.01.2019 – superwizja
11-12.01.2019 – Dialog Motywujący w pracy z grupami.
14 6
5 07-08-03.2019r.

Dialog Motywujący a zmiana stylu życia.
(Praca z osobami mającymi trudności w zmianie nawyków związanych z używaniem substancji i zachowaniami).

8 12
6 09-10.05.2019r. Ustalanie kierunków pracy terapeutycznej.
Proces kierunkowania.
8 10
7 06-07.06.2019r. Praca w Duchu Dialogu Motywującego
z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc
10 10
  8 05-06.09.2019r. Praca z parami i rodzinami w duchu DM.
Proces wywoływania
8 10
9 07-08.11.2019r.

Skuteczna realizacja celów.
Wzmacnianie zobowiązania, wspieranie wprowadzania oraz podtrzymanie zmiany. Proces planowania.

8 10
10 06.12.2019r. Sesja superwizyjna. 10
11 16-17.01.2020r. Podsumowanie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania
Dialogu Motywującego.
8 10

Opieka merytoryczna, wykładowca, TRENER DM: TOM BARTH

Kierownik Studium, wykładowca,TRENER DM, prowadzący grupę superwizyjną: DOMINIK MEINHART-BURZYŃSKI

Wykładowca, TRENER DM, prowadząca grupę superwizyjną: BEATA KITA

Wykładowca, TRENER DM: MAGDALENA DOLSKA-TOPÓR

Wykładowca, TRENER DM: ALEKSANDRA WILKIN-DAY

Wykładowca, TRENER DM: DOROTA JASZCZAK -KUŹMIŃSKA

Projekt zakończony,
17 stycznia 2020r. obyły się ostatnie zajęcia Szkoły Terapii Motywującej – edycja II.

Absolwentom dziękujemy, gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!