sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

STUDIA PODYPLOMOWE

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > STUDIA PODYPLOMOWE

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Polski Instytut Dialogu Motywującego na podstawie autorskiego programu PIDM.

.

Na tym kierunku, uzyskując dyplom ukończenia studiów podyplomowych i tytuł praktyka DM PIDM:

 • nauczysz się biegle posługiwać Dialogiem Motywującym – metodą o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowaną do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP) – praktyk o potwierdzonej naukowo skuteczności,
 • wzbogacisz wachlarz Twoich możliwości komunikacyjnych i znacznie zwiększysz efektywność podejmowanych działań,
 • dowiesz się jak skutecznie towarzyszyć swojemu rozmówcy w zmianie,
 • nauczysz się jak budować trwałość i zobowiązanie do zmiany na zasobach własnych rozmówcy, oraz jak rozmawiać w atmosferze akceptacji i troski,
 • poznasz bogate zaplecze metodologiczne Dialogu Motywującego,
 • nauczysz się działać w oparciu o określone narzędzia, angażując je w konkretne strategie dedykowane indywidualnie danemu rozmówcy,
 • w komfortowych i bezpiecznych warunkach będziesz mógł praktykować stosowanie metod i strategii DM; zdecydowana większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów tak, aby każdy student mógł praktykować pod okiem specjalisty.

Studia mają charakter doskonalący, wysoce praktyczny, warsztatowy.

.

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra,
 • dla osób, które zawodowo zajmują się niesieniem pomocy lub wychowaniem ze szczególnym uwzględnieniem momentu towarzyszenia ludziom w zmianie,
 • dla  nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, dietetyków, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, pielęgniarek … słowem – absolwentów studiów wyższych (także zawodowych), których efekty pracy w dużej mierze zależą od jakości relacji z rozmówcą oraz/lub od umiejętnego towarzyszenia ludziom w zmianie.

Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

 

Studia realizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce.

.

Absolwent:

a) otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 10 lutego 2017r., potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

b) otrzymuje tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

c) uzyskuje możliwość rozpoczęcia ścieżki kariery zawodowej trenera Dialogu Motywującego, w oparciu o najwyższe standardy obowiązujące na świecie, m. in poprzez:

 • tytułu Praktyka Dialogu Motywującego PIDM,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwój kompetencji w obszarze DM na podstawie informacji zwrotnej redagowanej według klucza MICA i/lub MITI – narzędzi dedykowanych badaniu umiejętności w obszarze DM.

d) ma możliwość ubiegania się o członkostwo w Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego (MINT) – stowarzyszenia będącego światowym autorytetem w DM, kreującym standardy dla praktyków, trenerów oraz organizacji promujących Dialog Motywujących na całym świecie.