sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Siostra Anna Bałchan

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Siostra Anna Bałchan

 

Siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, terapeuta motywujący, trener Dialogu Motywującego. Założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Stara się żyć według drogowskazów jakie zostawił nam Jezus Chrystus.  Bierze pod uwagę piękno i dobro, które jest w każdym człowieku, a szczególnie w tym, który doświadczył życia „na ulicy”.

Pierwszy zawód wyuczony …. mechanik obróbki skrawaniem. Po szkole średniej wstąpiła do zakonu, ukończyła studia teologiczne na katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1999 zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. W 2001 została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach.  Od 2010 pod nazwą: Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Konsekwentnie w praktyce realizuje cele stowarzyszenia tj. pomoc kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętych przemocą seksualną, fizyczną i psychiczną, ofiarom handlu kobietami, ofiarom przymuszonej prostytucji oraz ich rodzinom.

Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Totus, Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera oraz Nagrodę bł. Emila Szramka.