sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Katarzyna Kaszek-Idźkowska

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeuta uzależnień, pedagog, terapeuta motywujący. Członkini MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. 

„Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim” – napisał Jean-Paul Sartre. Pisarz napisał, a Katarzyna z pasją każdego dnia stara się te myśl przeobrażać w rzeczywistość. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała… na ulicy. Ma za sobą niezliczoną ilość godzin, a tym samym trudny do zwymiarowania bagaż doświadczeń w pracy z młodzieżą, o której nie lubi mówić „trudna”. To z tą młodzieżą właśnie spędziła niejedne święta w tzw. pustostanach, towarzysząc im w skutecznej zmianie, odnajdując wspólnie z nimi nowe możliwości. Swoim doświadczeniem dzieli się teraz chętnie z innymi osobami niosącymi pomoc „ludziom ulicy” Obecnie znaczną część jej zawodowej aktywności stanowi towarzyszenie zarówno młodzieży jak i dorosłym podczas pracy terapeutycznej. Ponadprzeciętnie zmotywowana do motywowania. Wierzy w ludzi, a jej działania zmierzają do tego, aby i oni zobaczyli wartość w sobie.