sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Dominik Meinhart-Burzyński

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Dominik Meinhart-Burzyński

Był pedagogiem, terapeutą uzależnień, terapeutą motywującym, członkiem MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego, pierwszym prezesem zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

W obszarze swojego zawodowego życia był  przede wszystkim oddanym pasjonatem DIALOGU MOTYWUJĄCEGO. 

Dążył do tego, aby „widzieć rzeczy takimi, jakimi są” stąd jego zainteresowanie i praktyka Mindfulness. Nie bał się eksperymentować i chętnie angażował się w innowacyjne projekty. Jego hobby to „wymykanie się” wszelkim schematom. Ponadprzeciętnie lubił ludzi!

Był przekonany o tym, że każdy człowiek może  zbłądzić, a rzeczywiste problemy zaczynają się dopiero wówczas, kiedy trwamy w błędzie. Dostrzegał wagę teraźniejszości zgodnie z myślą Dalajlamy o tym, że „istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy wczoraj, a drugi jutro. Dzisiaj jest właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni”.

Był zaangażowany w działalność popularyzującą DIALOG MOTYWUJĄCY w Polsce i na świecie m.in jako:

  • Członek MINT – Międzynarodowej Sieci Trenerów Dialogu Motywującego.
  • Członek komisji MIAC w MINT – odpowiedzialnej za popularyzację Dialogu Motywującego na świecie, w różnych kulturach i językach
  • Członek rady programowej PIDM i współautor programu dydaktycznego pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu Dialogu Motywującego realizowanych w DSW we Wrocławiu.
  • Kierownik studiów podyplomowych – Dialog Motywujący.
  • Członek rady ekspertów Sekcji DM przy Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i  Behawioralnej
  • Opiekun merytoryczny oraz kierownik atestowanych kursów DM tj.: Studium Dialogu Motywującego i Szkoły Terapii Motywującej dla Terapeutów Uzależnień prowadzących do uzyskania certyfikatu terapeuty motywującego oraz praktyka DM.
  • Jako pierwsza osoba w Polsce został przeszkolony w Institute for Individual and Organizational Change ze Spokane w USA – gdzie uzyskał licencje do wprowadzenia w Europie skali MICA – nowatorskiego narzędzia do kodowania i uczenia Dialogu Motywującego, którego współtwórcami są: C. Jackson, S. Butterworth, A. Hall i J. Gilbert .
  • Koder MITI.
  • Mentor trenerów DM.
  • Autor wielu programów wdrażających DM w poszczególne obszary zawodowe w Polsce (m.in. kuratorzy sądowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, duchowni, terapeuci uzależnień oraz psychoterapeuci)