sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

DM dla nauczycieli.

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > DM dla nauczycieli.

.

DIALOG MOTYWUJĄCY to:

 • zorientowany na cel sposób komunikowania się,
 • zwraca szczególną uwagę na język zmiany,
 • wzmacnia przekonania, że zmiana jest możliwa,
 • docenia fakt, że nie ma „jednego sposobu” osiągnięcia zmiany,
 • rozpoczyna od sprawdzania i rozwijania własnych planów działania ucznia,
 • buduje wewnętrzną motywację do zmiany,
 • komunikuje troskę i szacunek dla rozmówcy,
 • rzadko wywołuje opór,
 • wywołuje szybką, umotywowaną wewnętrznie (przez samego ucznia) zmianę.

.

 1. Poznanie kluczowych założeń, koncepcji, teorii psychologicznych stanowiących podstawy DM.
 2. Poznanie narzędzi, zasad, procesów i specyficznego dla Dialogu Motywującego nastawienia mentalnego – Ducha DM.
 3. Zbudowanie samoświadomości pułapek utrudniających skuteczną komunikację: barier komunikacyjnych oraz odruchu naprawiania.
 4. Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy w Duchu i zgodnie z zasadami DM.

 

Obszary zastosowania DM:

 • Relacja z uczniem (zwłaszcza „trudnym”, niezmotywowanym),
 • Relacja z rodzicami (trudne rozmowy np. dot. zmiany zachowań, wywiadówki etc.),
 • Zawodowe relacje interpersonalne,
 • Życie osobiste.

.

 • jak rozpoznać u siebie skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania i powstrzymać się od stosowania tych ostatnich?
 • jak w praktyce rozpoznać fazę motywacji ucznia/ rozmówcy?
 • jaki rodzaj interwencji podjąć, aby  wzmocnić zmianę u ucznia/ rozmówcy?
 • kiedy nie mam wpływu na motywację ucznia a kiedy go mam?
 • jak chronić siebie przed frustracją czyli „tak się staram, a efektów brak”?
 • jak zrozumieć i wykorzystać w motywowaniu uczniów ich „chce i nie chce mi się jednocześnie”?
 • jak konstruktywnie wykorzystać „opór”?
 • jak w komunikacji zadbać o poczucie własnej wartości rozmówcy?
 • jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania)?
 • jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować?

.

 • Proponujemy szkolenie w siedzibie szkoły realizowane w cyklu 3 modułów.
 • Każdy moduł to 16 godzin dydaktycznych tj. dwa dni szkoleniowe.
 • W sumie grupa szkoleniowa uczestniczy w 48 godzinach zajęć.

 

Spotkania mają charakter warsztatu, z aktywnym udziałem uczestników.

Po zakończeniu szkolenia realizujemy superwizję, monitorując i wspierając nauczycieli w praktycznym stosowaniu Dialogu Motywującego.

Powyższy schemat pracy wynika z doświadczeń, jakie mamy w tym zakresie. Jest to propozycja optymalna, naszym zdaniem, pozwalająca na zapoznanie się i wdrożenie Dialogu Motywującego w szkolną codzienność. Możliwe są jednak różne inne warianty współpracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.