sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Daniel Lenik

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Daniel Lenik
Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień, Terapeuta motywujący, Trener DM.

Jego postrzeganie ludzi i świata jest tożsame z zasadami i duchem Dialogu Motywującego, dlatego  od momentu kiedy zetknął się z tą metodą uznał ją za jedną ze swoich dróg rozwoju zawodowego i osobistego.

Kiedy to pierwsze wrażenie zweryfikował w praktyce i doświadczył siły działania DM zdecydował się dzielić nim z innymi. Doświadczenia zawodowe wiążą Go głównie z psychoterapią i terapią uzależnień, niemniej jednak jego celem jest popularyzowanie narzędzi DM w jak najszerszym gronie odbiorców, tak abyśmy mogli z uważnością i troską  spotykać się ze sobą w rozmowie, w różnych kontekstach i obszarach naszego życia.