sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

„Daj więcej…” w SOS Wioski Dziecięce

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > „Daj więcej…” w SOS Wioski Dziecięce

.

„DAJ WIĘCEJ…” podziel się wiedzą i doświadczeniem.

To autorski program Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Jest zaproszeniem i realną możliwością rozwoju dla wszystkich tych, którzy z pasją
i zaangażowaniem pomagają i wychowują. W ramach programu oferujemy bezpłatne warsztaty z Dialogu Motywującego dedykowane placówce, która zgłosi się do naszego programu i przekona nas, że to właśnie tam najbardziej efektywnie zostaną wdrożone w życie idea i Duch Dialogu Motywującego.

W minionej edycji programu najbardziej  przykonujący okazali się …. Pracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

To z nimi właśnie, w styczniu i lutym 2018 r., spotkaliśmy się na warsztatach, a konkretnie z  16 osobami  podczas 32-godzinnych warsztatów z Dialogu Motywującego. W trakcie czterech dni pracy warsztatowej wychowawcy pracujący z młodzieżą, pedagodzy, pracownicy socjalni zapoznali się z metodą
i wypróbowali na sobie jej działanie i skuteczność.

Dialog Motywujący po raz kolejny został doceniony i bardzo wysoko oceniony! Uczestnicy podkreślali adekwatność metody do ich potrzeb, zdecydowanie pozwalającą  podnieść efektywność ich działań zawodowych. Szczególnie cieszy, że Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce planuje kontynuację wprowadzania Dialogu Motywującego do Organizacji, by za pomocą tej metody móc skutecznie wspierać  swoich pracowników a przede wszystkim  dorastających podopiecznych!

Kolejna edycja naboru wniosków do bezpłatnego programu „Daj więcej…”  już w kwietniu 2018r. Zapraszamy!