sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Proponowana przez nas, w ramach programu DIALOG MOTYWUJĄCY W DZIAŁANIU, oferta może być realizowana w całości lub w wybranej przez Państwa części.

Zastrzegamy jednak, że realizacja programu w części musi otrzymać akceptację Instytutu. Celem, dla którego zdecydowaliśmy się na powyższe zastrzeżenie jest chęć nadzoru merytorycznego nad działaniami Instytutu i dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług.

Wycena usługi jest zindywidualizowana.

Zależy od wielkości i rodzaju placówki oraz zakresu realizowanych prac.

Szczegóły współpracy są określane w stosownej umowie, po przeprowadzeniu wywiadu i wstępnej analizie placówki zgłaszanej do programu.