sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > UZUPEŁNIAJĄCE STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Jeśli chcecie kontynuować naukę DM – zapraszamy do udziału w UZUPEŁNIAJĄCYM STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.

Szkolenie jest dedykowane wszystkim tym osobom, które na swojej drodze zawodowej szkoliły się już w zakresie DIALOGU MOTYWUJĄCEGO i znają metodę na tyle, że nie chcą/nie potrzebują zaczynać szkolenia od początku.

Przyjęliśmy próg 30 godzin szkoleniowych jako warunek przystąpienia do szkolenia UZUPELNIAJĄCEGO, ale przyjmujemy, że to sam Kandydat wie najlepiej na ile czuje się pewnie i czego potrzebuje, aby rozwijać swoje umiejętności praktycznego stosowania DM.

Do tytułu TERAPEUTA MOTYWUJĄCY/PRAKTYK DM PIDM, Uczestnicy  UZUPEŁNIAJĄCEGO STUDIUM DM idą drogą trzech dwudniowych łączeń on-line.

PLAN UZUPEŁNIAJĄCEGO STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

1)  Spotykamy się na platformie Zoom trzykrotnie, każde spotkanie odbywa się w soboty i niedziele. W godzinach 9.00-14.00.

2) Pierwsze spotkanie odbędzie się dniu 3-4 lutego 2024rJest to spotkanie podsumowujące i porządkujące dotychczasową wiedzę uzyskaną przez Uczestników podczas innych szkoleń.

3) Po styczniowym spotkaniu Uczestnicy mają 4 tygodnie na przygotowanie 20 minutowej rozmowy prowadzonej w Duchu DM i zgodnie z metodologią DM

Uczestnik:

  • Przygotowuje jedno nagranie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypt powyższego nagrania zgodnie ze wzorem otrzymanym z PIDM.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swojej rozmowy, w której w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

4) Nagraną rozmowę (tylko głos)  wraz z transkrytem Uczestnicy przesyłają na wskazany adres e-mail do dnia: 3 marca 2024r.

5) Spotkanie on line na superwizjach szkoleniowych  odbędą się w dniach 9-10 oraz 16-17 marca 2024r.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

Podczas łączeń superwizyjnych  prezentowane są nagrania rozmów DM Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.

6) Po zaprezentowaniu swojego nagrania Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM – uwaga nie jest to równoznaczne z uzyskaniem certyfikatu i tytułu.

7) Uczestnik, który chce certyfikować się w PIDM, po ukończeniu Uzupełniającego Studium Dialogu Motywującego składa pracę certyfikacyjną i poddaje ocenie swoje umiejętności stosowania DM na skali MITI. Po uzyskaniu wystarczająco dobrych not uzyskuje odpowiednio tytuł PRAKTYKA DM lub TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO PIDM.

Koszty:

Koszt uczestnictwa w UZUPEŁNIAJĄCYM STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO wynosi 3700 zł.
Koszt certyfikacji – 550 zł

Zapisy:

Chętnych prosimy o przesłanie maila na adres szkolenia@pidm.pl  w temacie maila prosimy wpisać UZUPEŁNIAJĄCE SDM, a w treści

  1. imię i nazwisko:
  2. nr tel. kontaktowego:
  3. dane do faktury:
  4. zdanie następującej treści: oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami  RODO zamieszczonymi na stronie www.pidm.pl
    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizowania postępowania rekrutacyjnego na szkolenia PIDM.

Jedynym warunkiem udziału w UZUPEŁNIAJĄCYM STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM  jest dotychczasowy udział Kandydata w szkoleniach DM w ilości nie mniej niż 30 godzin dydaktycznych.

..

 Zakres kontynuacji na szkoleniu certyfikującym PIDM
(formuła szkolenia w PIDM-  on-line)

.

Zakres merytoryczny Liczba godzin dydaktycznych Informacje organizacyjne
Podsumowanie wiedzy i umiejętności.
Skala MITI.
Przygotowanie do nagrań.
12 godzin dydaktycznych
dwa dni szkoleniowe
pracujemy na platformie Zoom
w godz.  od 9.00 do 14.00
grupa – max 12 osób.
SUPERWIZJE SZKOLENIOWE

W trakcie tych zajęć pracujemy na materiałach uczestników ucząc praktycznego stosowania DM.

I tu istotna informacja:
Prosimy pamiętać, że są to superwizje szkoleniowe, jak sama nazwa wskazuje, przygotowany materiał służy wyłącznie szkoleniu.
Jest to sprawdzona, bardzo efektywna metoda uczenia DM. Takie praktyczne próby w bezpiecznych warunkach, pod okiem specjalisty zwiększają prawdopodobieństwo, że uczestnik będzie  RZECZYWIŚCIE praktykował DM i co ważne DM a nie wyobrażenie/interpretację DM.

 

24 godziny dydaktyczne
cztery dni szkoleniowych
2 dwudniowe łączenia w ramach superwizji szkoleniowej

grupa superwizyjna – max 12 osób,

każda z osób prezentuje jedno dwudziestominutowe nagranie swojej rozmowy w oparciu o DM,

omawiamy te nagrania z koderem skali MITI w grupie superwizyjnej,

PODKREŚLAMY:
nie ma złych nagrań, każde jest dobre by dowiedzieć się co już robimy dobrze, a co możemy zrobić jeszcze lepiej w obszarze stosowania DM.

.

Polski Instytut Dialogu Motywującego poleca szkolenia DM realizowane przez trenerów (kolejność alfabetyczna):

Lp. Imię i nazwisko trenera DM Dane teleadresowe
1 dr Adamczyk – Zientara Małgorzata

 „Pomoc w zmianie”
Al. Komisji Edukacji Narodowej 54/3,
02-797 Warszawa,
tel.: 692 028 630

2 dr Augustynowicz Weronika
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
3 Banaszak Jarosław

Pracownia Motywacji i Zmian
ul. Wspólna 27,
61-479 Poznań
tel.: 608 430413

4 dr Celebucka Jolanta  ul. Radiowa 18, Toruń
tel.: 502107670
5 Cichocka Anna
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
6 Ciesielska (Dmitrowicz) Izabela INSTYTUT ROZWOJU KOLIBRI
54­ – 620  Wrocław,
ul: Jurija Gagarina, nr 58, lok. 4,
tel.:501 163 539
7 Grodzka Urszula
Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii
 ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 33/119,
03-982 Warszawa
tel.: 501 261 452
8 Kaszek – Idźkowska Katarzyna
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
9 Meinhart – Burzyńska Monika
ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
10 Podlecka – Kandyba Izabela
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
11 Wilkin – Day Aleksandra
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM