sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

AKREDYTACJE PIDM

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > AKREDYTACJE PIDM


Jeśli chcecie kontynuować naukę DM w PIDM – pytajcie organizatorów szkoleń o akredytację PIDM.
Placówki szkoleniowe/trenerzy DM posiadający akredytację mogą posługiwać się znakiem umieszczonym powyżej.
Ich dane znajdują się na liście zamieszczonej w zakładce na tej stronie.

..

Godziny szkoleniowe (nie mniej niż 48 godz.) zintegrowanego szkolenia DM, potwierdzone przez akredytowanego przez PIDM trenera DM zostaną zaliczone do procesu certyfikacyjnego PIDM,

a tym samym od tytułu TERAPEUTA MOTYWUJĄCY/PRAKTYK DM PIDM, będą dzielić Cię już tylko 4 dwudniowe łączenia on-line.
(Formuła szkolenia zapewnia nie mniejszą liczbę godzin i taki sam zakres merytoryczny jaki realizują uczestnicy podczas całościowych szkoleń w PIDM).

 

 

.

 Zakres kontynuacji na szkoleniu certyfikującym PIDM po szkoleniach akredytowanych.
(formuła szkolenia w PIDM-  on-line)

.

Zakres merytoryczny Liczba godzin dydaktycznych Informacje organizacyjne
Podsumowanie wiedzy i umiejętności.
Skala MITI.
Przygotowanie do nagrań.
12 godzin dydaktycznych
dwa dni szkoleniowe
pracujemy na platformie Zoom
w godz.  od 9.00 do 14.00
grupa – max 27 osób.
SUPERWIZJE SZKOLENIOWE

W trakcie tych zajęć pracujemy na materiałach uczestników ucząc praktycznego stosowania DM.

I tu istotna informacja:
Prosimy pamiętać, że są to superwizje szkoleniowe, jak sama nazwa wskazuje, przygotowany materiał służy wyłącznie szkoleniu.
Jest to sprawdzona, bardzo efektywna metoda uczenia DM. Takie praktyczne próby w bezpiecznych warunkach, pod okiem specjalisty zwiększają prawdopodobieństwo, że uczestnik będzie  RZECZYWIŚCIE praktykował DM i co ważne DM a nie wyobrażenie/interpretację DM.

 

36 godzin dydaktycznych
sześć dni szkoleniowych
3 dwudniowe łączenia,

grupa superwizyjna – 9 osób,

każda z osób prezentuje dwa dwudziestominutowe nagrania swojej rozmowy w oparciu o DM,

omawiamy te nagrania z koderem skali MITI w grupie superwizyjnej,

PODKREŚLAMY:
nie ma złych nagrań, każde jest dobre by dowiedzieć się co już robimy dobrze, a co możemy zrobić jeszcze lepiej w obszarze stosowania DM.

.

Polski Instytut Dialogu Motywującego poleca szkolenia DM realizowane przez trenerów (kolejność alfabetyczna):

Lp. Imię i nazwisko trenera DM Dane teleadresowe
1 dr Adamczyk – Zientara Małgorzata

 „Pomoc w zmianie”
Al. Komisji Edukacji Narodowej 54/3,
02-797 Warszawa,
tel.: 692 028 630

2 dr Augustynowicz Weronika
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
3 Banaszak Jarosław

Pracownia Motywacji i Zmian
ul. Wspólna 27,
61-479 Poznań
tel.: 608 430413

4 dr Celebucka Jolanta  ul. Radiowa 18, Toruń
tel.: 502107670
5 Cichocka Anna
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
6 Ciesielska (Dmitrowicz) Izabela INSTYTUT ROZWOJU KOLIBRI
54­ – 620  Wrocław,
ul: Jurija Gagarina, nr 58, lok. 4,
tel.:501 163 539
7 Grodzka Urszula
Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii
 ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 33/119,
03-982 Warszawa
tel.: 501 261 452
8 Kaszek – Idźkowska Katarzyna
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
9 Meinhart – Burzyńska Monika
ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
10 Podlecka – Kandyba Izabela
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM
11 Wilkin – Day Aleksandra
 ZESPÓŁ SZKOLEŃ CERTYFIKUJĄCYCH  PIDM