sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycja 17, 18 oraz 19

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycja 17, 18 oraz 19

 

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie Studium DM i poddaniu umiejętności stosowania DM ocenie na skali MITI)  otrzymują Uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali Uczestnicy – otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy Uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Do oceny Uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI
Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line.
Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, słuchawki.

Termin łączeń:
Do każdej edycji przypisane są stałe dni tygodnia, zajęcia w godzinach: od 9.00 do 14.00.
edycja 17- zajęcia we wtorki i środy
edycji 18 -zajęcia w czwartki i piątki
edycja 19 – zajęcia w soboty i niedziele

Daty łączeń są zamieszczone odpowiednio w zakładce: „Edycja 17 – terminy łączeń” ,  „Edycja 18 – terminy łączeń” oraz  „Edycja 19 – terminy łączeń”

KOSZTY:

Koszt całości szkolenia: 4500 zł

Możliwość rozłożenia płatności na raty.
(Maksymalnie 8 rat- płatne przed każdym kolejnym łączeniem, na podstawie faktury, nie później niż na 3 dni robocze przed datą danego łączenia on-line)

Jednorazowy koszt oceny MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 550 zł

 

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733

EDYCJA 17 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI I ŚRODY

Terminy spotkań:

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
07-08.02.2023r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
14-15.03.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
18-19.04.2023r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
16-17.05.2023r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
13-14.06.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Drugi etap Studium DM – superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
05-06.09.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
03-04.10.2023r. Weronika Augustynowicz
Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 8
(zajęcia podsumowujące
Studium DM)
07-08.11.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Izabela Podlecka -Kandyba

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

EDYCJA 18 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI I PIĄTKI

 

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
19 -20.01.2023r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
09-10.02.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
02-03.03.2023r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
30-31.03.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
 13-14.04.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Drugi etap Studium DM – superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
11-12.05.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
01-02.06.2023r. Weronika Augustynowicz
Katarzyna Kaszek-Idzkowska
Łączenie nr 8
(zajęcia podsumowujące
Studium DM)
29-30.06.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
Iza Podlecka-Kandyba

Harmonogram dnia szkoleniowego – dotyczy czwartków i piątków:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

EDYCJA 19 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
21-22.01.2023r. Aleksandra Wilkin – Day
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
04-05.02.2023r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
25-26.02.2023r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
18-19.03.2023r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
22 i 23.04.2023r. Aleksandra Wilkin-Day
 Drugi etap Studium DM- superwizje szkoleniowe.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
20-21.05.2023r. Weronika Augustynowicz
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
10-11.06.2023r. Weronika Augustynowicz
Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 8
(zajęcia podsumowujące
Studium DM)
01-02.07.2023r. Weronika Augustynowicz
Katarzyna Kaszek-Idźkowska

 

Harmonogram dnia szkoleniowego dotyczy soboty i niedzieli:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

 

1 zjazd

2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd

5 zjazd

Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
 

Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

 

Po zajęciach  pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje przynajmniej jedno nagranie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypt powyższego nagrania zgodnie ze wzorem  otrzymanym z PIDM.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swojej rozmowy, w której w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowa nie musi być nagraniem prowadzonym w warunkach klinicznych. Może to być rozmowa ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomendujemy, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla Uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich Uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

 Struktura drugiego etapu:

Podczas łączeń superwizyjnych  prezentowane są nagrania rozmów DM Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych Uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które Uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.


Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie jednego nagrania w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie zadowalających wyników.

Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia STUDIUM DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie zadowalających wyników.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733