sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium Dialogu Motywującego – edycja 11, 12 oraz 13

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium Dialogu Motywującego – edycja 11, 12 oraz 13

 

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu i poddaniu ocenie MITI)  otrzymują uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali uczestnicy, którzy spełnią powyższe warunki a nie są psychoterapeutami/terapeutami uzależnień – otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Do oceny uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

System oceny umiejętności: SKALA MITI
Ilość zajęć: 16 dni szkoleniowych w tym 6 dni superwizji szkoleniowej w systemie spotkań on-line + dwie indywidualne konsultacje.
Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, słuchawki.

Termin łączeń:
Do każdej edycji przypisane są stałe dni tygodnia:
edycja 11- zajęcia w soboty i niedzielę,
edycji 12 -zajęcia we wtorki i środy,
edycja 13- zajęcia w piątki i soboty.

Daty łączeń są zamieszczone odpowiednio w zakładce: „Edycja 11 – terminy łączeń” ,  „Edycja 12 – terminy łączeń” oraz  „Edycja 13 – terminy łączeń”

KOSZTY:

Płatność: przed każdym kolejnym łączeniem, na podstawie faktury, nie później niż na 3 dni robocze przed datą danego łączenia  on-line.
(400 zł netto za każde dwudniowe łączenie)
Koszt całości szkolenia: 3 200 netto
Jednorazowy koszt oceny MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 400 zł netto

(Warto wiedzieć: Zwolnienie z podatku VAT- jest stosowane zgodnie z obowiązującym prawem i zależy od kilku czynników – w tym między innymi od tego czy szkolenie jest opłacane z pieniędzy publicznych czy prywatnych. Podajemy kwotę netto, która jest taka sama dla wszystkich uczestników szkolenia. O tym czy w danym przypadku będzie  doliczany VAT  w wysokości 23%. poinformujemy indywidualnie po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą sposobu finansowania szkolenia przez danego uczestnika).

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733

EDYCJA 11 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE
(prosimy zwracać uwagę na numery szkoleń (edycji);
równolegle trwa nabór na:
edycję 12 -zajęcia we wtorki i środy oraz edycję 13 – zajęcia piątki i soboty)
szczegółowe terminy łączeń w odpowiednich zakładkach)

Terminy łączeń on-line edycji 11 (soboty i niedziele):
start:
8 stycznia 2022r. 

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
8 i 9 stycznia 2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
29 i 30 stycznia 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
19 i 20 luty 2022r. Izabela Podlecka -Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
12 i 13 marzec 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
2 i 3 kwiecień 2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
23 i 24 kwiecień 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
21 i 22 maj 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
11 i 12 czerwiec 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Izabela Podlecka-Kandyba

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

EDYCJA 12 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI I ŚRODY
(prosimy zwracać uwagę na numery szkoleń (edycji);
równolegle trwa nabór na:
edycję 11 – zajęcia w soboty i niedziele oraz na edycję 13-zajęcia w piątki i soboty
szczegółowe terminy łączeń w odpowiednich zakładkach)

Terminy łączeń on-line edycji 12 (zajęcia we wtorki i środy):
start: 22 luty 2022r.

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
22 i 23 luty 2022 Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
22 i 23 marzec 2022 Katarzyna Kaszek
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
26-27 kwiecień 2022 Izabela Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
24 i 25 maj 2022 Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
21 i 22 czerwiec 2022r. Weronika Augustynowicz
Czas na konsultacje indywidualne i przygotowanie nagrań.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
13-14 wrzesień 2022r. Izabela Podlecka-Kandyba
Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
11-12 październik 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
15-16 listopad 2022r. Izabela Podlecka – Kandyba
Weronika Agustynowicz

Harmonogram dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

EDYCJA 13 – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI I SOBOTY
(prosimy zwracać uwagę na numery szkoleń (edycji);
równolegle trwa nabór na:
edycję 11 – zajęcia w soboty i niedziele oraz na edycję 12-zajęcia we wtorki i środy
szczegółowe terminy łączeń w odpowiednich zakładkach)

Terminy łączeń on-line edycji 13 (piątki i soboty)
start: 4 marca 2022r.

Lp. łączenia Dzień i miesiąc łączenia on-line Prowadzący
Łączenie nr 1
(dwa dni warsztatowe)
4 i 5 marzec 2022r. Izabele Podlecka-Kandyba
Łączenie nr 2
(dwa dni warsztatowe)
1 i 2 kwiecień 2022r. Katarzyna Kaszek-Idźkowska
Łączenie nr 3
(dwa dni warsztatowe)
6 i 7 maj 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 4
(dwa dni warsztatowe)
27 i 28 maj 2022r. Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 5
(dwa dni warsztatowe)
24 i 25 czerwiec 2022r. Aleksandra Wilkin-Day
Czas na konsultacje indywidualne i przygotowanie nagrań.
Łączenie nr 6
(dwa dni superwizyjne)
16 i 17 wrzesień 2022r. Izabela Podlecka – Kandyba
Weronika Augustynowicz
Łączenie nr 7
(dwa dni superwizyjne)
14 i 15 październik 2022r. Katarzyna Kaszek -Idźkowska
Aleksandra Wilkin-Day
Łączenie nr 8
(dwa dni superwizyjne)
18 i 19 listopad 2022r. Izabela Podlecka-Kandyba
Weronika Augustynowicz

Harmonogram dnia szkoleniowego dotyczy piątku:

godz. 15.00 – 16.30 – pierwszy moduł
godz. 16.30-16.45 – przerwa

godz. 16.45 – 18.15 drugi moduł
godz.18.15 – 18.30 -przerwa

godz. 18.30 – 20.00 trzeci moduł
godz. 20.00- koniec zajęć

Harmonogram dnia szkoleniowego dotyczy soboty:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

 

1 zjazd

2 zjazd 3 zjazd 4 zjazd

5 zjazd

Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
 

Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

 

Po zajęciach  pierwszego etapu Uczestnik:

  • Przygotowuje dwa nagrania: jedno nagranie 10 minutowe, drugie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrań zgodnie ze wzorem.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Każdy z Uczestników w tym czasie ma możliwość (nie jest to obowiązkowe) skorzystania z dwóch 30 minutowych indywidualnych  (telefonicznych lub on-linowych)  konsultacji z trenerem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swoich rozmów, w których w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowy nie muszą być nagraniami prowadzonymi w warunkach klinicznych. Mogą to być rozmowy ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomenduje się, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej. Oba fragmenty rozmowy mogą być prowadzone z tym samym rozmówcą, jednak nie mogą pochodzić z tej samej jednej rozmowy. Rekomenduje się nie mniej niż 5-dniową przerwę w nagrywaniu kolejnych rozmów.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

 Struktura drugiego etapu:

W trakcie łączeń w grupach superwizyjnych, w których bierze udział nie więcej niż 9 osób, prezentowane są nagrania rozmów Uczestników szkolenia. Dzięki temu, słuchając nagrań własnych i innych uczestników, w praktyce można sprawdzić swoje umiejętności posługiwania się DM oraz dowiedzieć się, które elementy DM warto jeszcze poćwiczyć, a które uczestnik opanował już w stopniu bardzo dobrym.


Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie dwóch nagrań: 10 i 20 minutowego w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733