sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Studium DM PIDM on-line edycja II

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Studium DM PIDM on-line edycja II

 

SZKOLENIE – DIALOG MOTYWUJĄCY ON-LINE

prowadzi do tytułu:

 PRAKTYK DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PIDM

lub

TERAPEUTA MOTYWUJĄCY PIDM

Tytuł terapeuty (oczywiście po ukończonym pomyślnie szkoleniu)  otrzymują uczestnicy, którzy są już terapeutami, psychoterapeutami lub terapeutami uzależnień, słowem Ci z Państwa, którzy mają prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty w jakimkolwiek innym samodzielnym podejściu/szkole  terapeutycznej uznawanej w Polsce.

Dialog Motywujący – nie jest samodzielnym podejściem terapeutycznym, dlatego tytuł terapeuty motywującego przyznawany jest w oparciu o powyższe.

Pozostali uczestnicy otrzymują tytuł Praktyka DM.

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą uzyskać tytuł (zarówno terapeuty jak i praktyka) przechodzą weryfikację umiejętności w zakresie stosowanie DM na skali MITI .

Czas na złożenie nagrania do przyznania tytułu:  do 12 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Do oceny uczestnik przedstawia 20 minutowe nagranie (tylko głos + nagranie spisane w formie transkryptu) swojej rozmowy z użyciem narzędzi Dialogu Motywującego.

 

System oceny umiejętności: SKLA MITI

Ilość zajęć: 20 dni szkoleniowych w systemie spotkań on-line + dwie indywidualne konsultacje.

Wymagania techniczne: komputer (laptop) z kamerą,  z dostępem do Internetu, słuchawki.

Termin szkolenia:
pierwsze łączenie: 10 września 2020 r.
ostatnie łączenie:    2 lipca 2021 r. 

Terminy spotkań:

Dzień szkoleniowy  Dzień i miesiąc łączenia on-line Dzień tygodnia
1 i 2 10 -11 wrzesień 2020r. czwartek/ piątek
3 i 4 15-16 październik 2020r. czwartek/ piątek
5 i 6 12 -13 listopad 2020r. czwartek/ piątek
7 i 8 10 i 11 grudnia 2020r. czwartek/ piątek
9 i 10 21 i 22  styczeń 2021r. czwartek/ piątek
Czas na konsultacje indywidualne i przygotowanie nagrań.
11 i 12 18 i 19 marzec  2021r. czwartek/ piątek
13 i 14 15 i 16 kwiecień 2021r. czwartek/ piątek
15 i 16 13 i 14 maj 2021r. czwartek/ piątek
17 i 18 17 i 18 czerwiec 2021r. czwartek/ piątek
19 i 20 1 i 2 lipiec 2021r. czwartek/ piątek

Harmonogram każdego dnia szkoleniowego:

godz. 9.00 – 10.30 – pierwszy moduł
godz. 10.30-10.45 – przerwa

godz. 10.45 – 12.15 drugi moduł
godz.12.15 – 12.30 -przerwa

godz. 12.30 – 14.00 trzeci moduł
godz. 14.00- koniec zajęć

Struktura etapu pierwszego:

1 zjazd

10 -11 wrzesień 2020r.

2 zjazd

15-16 październik 2020r.

3 zjazd

12 -13 listopad 2020r.

4 zjazd

10 i 11 grudnia
2020r.

5 zjazd

21 i 22  styczeń
2021r

Wprowadzenie Duch DM Angażowanie  Narzędzia DM Kierunkowanie
w DM
 

Wywoływanie  Szczegółowe strategie DM

 

 

Wzmacnianie zobowiązania do zmiany.

Planowanie w DM

 

Każdego dnia zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 14.00

 

Po zajęciach  22 stycznia  2021r. Uczestnik:

  • Przygotowuje dwa nagrania: jedno nagranie 10 minutowe, drugie – 20 minutowe.
  • Przygotowuje transkrypty nagrań zgodnie ze wzorem.
  • Przygotowuje swoje oświadczenie o zgodzie rozmówcy (bez wskazywania danych rozmówcy) na nagranie i odsłuchanie nagrania dla celów ćwiczeniowych podczas superwizji szkoleniowej – zgodnie ze wzorem.

Każdy z Uczestników w tym czasie ma możliwość (nie jest to obowiązkowe) skorzystania z dwóch 30 minutowych indywidualnych  (telefonicznych lub on-linowych)  konsultacji z trenerem.

Celem tego etapu jest nagranie przez uczestnika swoich rozmów, w których w duchu DM, stosuje narzędzia DM. Rozmowy nie muszą być nagraniami prowadzonymi w warunkach klinicznych. Mogą to być rozmowy ze znajomymi. Warunkiem rozmowy jest określenie celu zmiany i prowadzenie rozmowy w duchu DM zgodnie z metodologią DM. Rekomenduje się, aby zmiana rozważana do celów ćwiczeniowych  była określona, ale nie dotyczyła kluczowych obszarów i decyzji życiowych rozmówcy.

Nagrana rozmowa prawdopodobnie będzie dłuższa niż fragmenty wymagane do pracy podczas superwizji szkoleniowej. To uczestnik decyduje, który fragment rozmowy przedstawi na superwizji ćwiczeniowej. Oba fragmenty rozmowy mogą być prowadzone z tym samym rozmówcą, jednak nie mogą pochodzić z tej samej jednej rozmowy. Rekomenduje się nie mniej niż 5-dniową przerwę w nagrywaniu kolejnych rozmów.

Uwaga :

Nie ma złych nagrań. Każde nagranie będzie bardzo dobrym materiałem do pracy i uczenia się  zarówno dla uczestnika  prezentującego nagranie, jak i dla wszystkich uczestników szkolenia podczas superwizji szkoleniowej.

Taka forma nauki pozwala Uczestnikom doświadczyć wartości informacji zwrotnej w procesie ciągłego uczenia się DM, zachęca do rzeczywistego praktykowania metody, jest też cennym doświadczeniem przed dokonaniem nagrania  na potrzeby oceny MITI .

 Struktura drugiego etapu:

6 zjazd
18 i 19 marzec  2021r.

7 zjazd
15 i 16 kwiecień 2021r.
8 zjazd
13 i 14 maj 2021r.
9 zjazd
17 i 18 czerwiec 2021r.

10 zjazd
1 i 2 lipiec 2021r.

Superwizja
szkoleniowa
Superwizja
szkoleniowa
Superwizja
szkoleniowa
Superwizja
szkoleniowa
 

Podsumowanie
Zakończenie

 

Każdego dnia odsłuchiwane i analizowane są nagrania
zgodnie z ustaloną z uczestnikami siatką prezentacji nagrań.
Dzień 1

MITI

Dzień 2

OLP

 

 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest:

  • Przedstawienie dwóch nagrań: 10 i 20 minutowego w celu zaprezentowania swojej drogi do nabycia umiejętności praktycznego stosowania DM.
  • Nie mniej niż 80% obecności na zajęciach.

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Warunkiem uzyskania tytułu PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO jest:

  • Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  • Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.

 

 Warunkiem uzyskania tytułu TERAPEUTY MOTYWUJĄCEGO jest:

  1. Ukończenie szkolenia poświadczone stosownym zaświadczeniem.
  2. Złożenie nagrania do oceny na skali MITI i uzyskanie wystarczających not.
  3. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej prawo do posługiwania się tytułem terapeuty/psychoterapeuty jednej ze szkół/podejść będących samodzielnym podejściem terapeutycznym.

KOSZTY:

Cena: 250 zł za jeden dzień szkoleniowy.

Jednorazowy koszt ocena MITI – przy przyznawaniu tytułu praktyka/terapeuty – 370 zł

Płatność: przed każdym kolejnym łączeniem, na podstawie faktury, nie później niż na 3 dni robocze przed datą danego łączenia  on-line.

 

Dodatkowe informacje/pytania
Monika Meinhart-Burzyńska
tel. 535 524 733