sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Komu pomagamy?

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Komu pomagamy?

.

Z pomocy psychoterapeutycznej może skorzystać każdy kto … ma taką potrzebę.

Współpracujący z Instytutem terapeuci przyjmują w:

Jeleniej Górze, Warszawie, Krakowie, Toruniu i Poznaniu.

Wspólnie z Tobą nazwiemy problem,  dotrzemy do jego źródeł i będziemy towarzyszyć Ci w odnalezieniu w Tobie samym sił i możliwości, żeby zmienić to co zmienić chcesz i możesz.

Specjalizujemy  się w szczególności w udzielaniu pomocy osobom:

1. Próbującym przezwyciężyć różnego rodzaju problemy emocjonalne, psychiczne:
– wahania nastroju,
– stany obniżonego nastroju, depresję,
– zaburzenia lękowe (lęk społeczny, fobie, ataki paniki, zburzenia obsesyjno- kompulsywne),
– przebytą traumę,
– niskie poczucie własnej wartości.
2. Rozważającym wprowadzenie zmiany w swoim życiu.
3. Chcącym zmienić swoje zachowanie zw. z przyjmowaniem substancji lub powtarzaniem czynności.
4. Uzależnionym (alkohol, narkotyki, papierosy, hazard, sex, inne).
5. Przechodzącym kryzysy życiowe.
6. Partnerom/rodzinom osób uzależnionych.
7. Mającym problemy w relacjach z innymi ludźmi.
8. Mającym problemy małżeńskie.