sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Jarosław Banaszak

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Jarosław Banaszak

Profilaktyk, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, członek MINT – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego. Założyciel Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu.

Jego profesją i pasją jest pomaganie ludziom, którzy znaleźli się w kryzysie, poszukującym swojej drogi, potrzebującym zmian. Kieruje się maksymą Martina Bubera: „Nie mam prawa chcieć zmieniać drugiego jeżeli sam nie jestem otwarty na zmianę.”