sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Dlaczego DM?

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Dlaczego DM?

.

Za rozwiązaniami proponowanymi przez Dialog Motywujący przemawia przede wszystkim rosnące zainteresowanie tą metodą na świecie ze względu na jej bardzo praktyczny wymiar.

W wielu krajach elementy Dialogu Motywującego są obowiązkowymi tematami

w kształceniu specjalistów z szeroko rozumianych zawodów pomocowych.

DIALOG MOTYWUJĄCY TO:

  1. Konkretne narzędzia do pracy w ograniczonym czasie i kontekście spotkania, przy zachowaniu autentycznej wymiany z rozmówcą,
  2. Zmniejszenie poczucia bezradności i złości w kontakcie z rozmówcą agresywnym i oporującym.
  3. Struktura pracy umożliwiająca przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zawodach pomocowych.

Każdy z  w/w argumentów można rozpisać na dziesiątki szczegółowych, ale o tym najlepiej przekonacie się Państwo sami.

Mamy nadzieję, że po naszych szkoleniach staniecie się Państwo ambasadorami Dialogu Motywującego w Polsce.