sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

DIALOG MOTYWUJĄCY – dla kogo?

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > DIALOG MOTYWUJĄCY – dla kogo?

PRZYKŁADOWE GRUPY ZAWODOWE, KTÓRYM DIALOG MOTYWUJĄCY UŁATWIA PRACĘ ORAZ ZWIĘKSZA SUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 • terapeuci uzależnień,
 • psychoterapeuci,
 • pracownicy socjalni,
 • pielęgniarki,
 • lekarze,
 • kuratorzy sądowi,
 • nauczyciele, pedagodzy,
 • służby więziennictwa,
 • policjanci…

SŁOWEM - WSZYSCY,

DLA KTÓRYCH W CENTRUM ZAINTERESOWANIA ZAWODOWEGO JEST DRUGI CZŁOWIEK !

PRZYKŁADOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO:

 • Motywowanie do podjęcia leczenia.
 • Terapia uzależnienia/współuzależnienia.
 • Programy odwykowe – alkohol, seks, narkotyki, papierosy, hazard.
 • Terapia zaburzeń psychicznych (ChAD, depresja, PTSD, schizofrenia).
 • Terapia osób z podwójnym rozpoznaniem.
 • Terapia par.
 • Edukacja seksualna.
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych.
 • Zmiana zachowań seksualnych.
 • Redukcja ryzyka STI.
 • Aktywizowanie bezrobotnych.
 • Resocjalizacja.
 • Praca z osobami używającymi przemocy.
 • Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi.
 • Motywowanie i ochrona dzieci.
 • Zapobieganie przemocy domowej.
 • Rehabilitacja po urazach mózgu.
 • Radzenie sobie z chronicznym bólem.
 • Rehabilitacja pacjentów z chorobami somatycznymi.
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Dietetyka
 • Edukacja.
 • Promocja zdrowego trybu życia.
 • Terapia logopedyczna.

Oczywiście wachlarz obszarów zastosowania Dialogu Motywującego jest znacznie szerszy.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego