sekretariat@pidm.pl GSM +48 535 524 733

Beneficjenci Programu

Polski Instytut Dialogu Motywującego - PIDM > Beneficjenci Programu

.

Polski Instytut Dialogu Motywującego zrealizował dotychczas dwie edycje programu „Daj więcej”.  W ramach tych działań dotarliśmy z ideą i duchem Dialogu Motywującego do:

,

,                             EDYCJA nr A/16/2017   BENEFICJENT:

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” w Opolu

jest organizacją pozarządową, mającą statut organizacji pożytku publicznego. Od blisko 15 lat funkcjonuje w Opolu i województwie opolskim w obszarze działań związanych z pomocą osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Stowarzyszenie niesie pomoc także osobom wykluczonym społecznie. Prowadzone działania charakteryzują się kompleksowym i indywidualnym podejściem do każdego człowieka potrzebującego pomocy. Stowarzyszenie współpracuje z placówkami oświaty, domami dziecka, sądami i kuratelami, zakładami karnymi, kancelariami prawnymi, stacjonarnymi placówkami lecznictwa odwykowego w całym kraju oraz innymi instytucjami. Z oferowanej pomocy korzystają rocznie setki osób. 

 

.

                                EDYCJA nr B/17/2018       BENEFICJENT:

 

Podobny obraz

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children Villages, obecnej w 135 krajach świata od ponad 65 lat. Dąży do tego, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Pomaga tak,  aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.  W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu, prowadzone są też Programy Umacniania Rodziny.

SOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa, gdzie szanowane jest  jego tożsamość oraz więzy rodzinne. W Polsce funcjonują 4 Wioski SOS: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie